Hoppa till innehåll

Programmet Finland i rörelse uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet i vardagen

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2024 13.01
Pressmeddelande

Programmet Finland i rörelse, som ingår i regeringsprogrammet, utmanar intressegrupper att tillsammans främja fysisk aktivitet i arbetet och i vardagen. Programmets mål och åtgärder presenterades den 18 juni 2024 i Helsingfors.

Målet är att uppmuntra människor och gemenskaper att oftare göra medvetna eller omedvetna val att röra på sig. Lägg till rörelse är ett koncept inom programmet för att samla information och idéer om en aktiv livsstil för människor i olika åldrar på programmets webbplats och i sociala medier. 

Programmet syftar också till att ändra samhällets strukturer så att de stöder motion och fysisk aktivitet.

”Vårt mål är att få människor att röra sig mer i vardagen, och sannolikheten för detta ökar om även samhällets strukturer stöder det. Genom det förvaltningsövergripande programmet Finland i rörelse förbättrar man människors möjligheter att röra på sig och göra sådana val i vardagen som främjar fysisk aktivitet”, sade statsminister Petteri Orpo vid presentationen av programmet.

Att befolkningen rör sig tillräckligt varje dag är en mycket viktig samhällsfråga.

”Sittandet och stillasittandet både i arbetet och på fritiden har ökat under de senaste årtiondena till följd av ny teknik, ny utrustning samt nya tjänster och färdsätt. Genom programmet vill vi uppmuntra människor att upptäcka de många olika möjligheterna att röra sig i vardagen”, betonade forsknings- och kulturminister Sari Multala, som är ordförande för ministerarbetsgruppen för en fysiskt aktiv livsstil och funktionsförmåga.

”Ur individens synvinkel handlar fysisk aktivitet om hälsa, välbefinnande och ork i vardagen. Ur samhällets synvinkel talas det till exempel om kostnader för social- och hälsovården, arbetsförmåga, befolkningens psykiska hälsa och försvarsförmåga”, sade social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso.

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist, som ansvarar för genomförandet av programmet Finland i rörelse, tackar sina ministerkolleger för att programmet har kommit igång väl inom olika förvaltningsområden. Genom samarbetet inom Lägg till rörelse strävar man nu efter att samla ett stort antal intressegrupper för att informera om betydelsen av och möjligheterna till fysisk aktivitet i vardagen. 

”Till och med en liten ökning av aktiviteten har många positiva effekter på den fysiska, psykiska och sociala välfärden. Målet är att starta en positiv spiral av fysisk aktivitet tillsammans, konstaterade minister Sandra Bergqvist.

Mer information:
Minttu Korsberg, generalsekreterare, programmet Finland i rörelse, tfn 0295 330 018, [email protected]

Ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering är att få alla åldersgrupper att motionera mer. För att förverkliga detta har man utarbetat programmet Finland i rörelse, ett förvaltningsövergripande program för en fysiskt aktiv livsstil samt funktionsförmåga som omfattar 16 åtgärder. Programmet samordnas av undervisnings- och kulturministeriet. www.suomiliikkeelle.fi

suomiliikkeelle.fi, Instagram
suomiliikkeelle.fi, LinkedIn
 

Idrott Programmet Finland i rörelse