Hoppa till innehåll

Program för förebyggande av mobbning till beredning – åtgärderna genomförs under denna regeringsperiod

inrikesministerietjustitieministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2020 16.25 | Publicerad på svenska 23.10.2020 kl. 15.54
Pressmeddelande
Oppilaita lukusalissa.

Ett åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning utarbetas. Syftet med åtgärderna i programmet är att säkerställa en trygg skolgång för alla barn och unga. Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer samt barn- och ungdomspolitiska ministergruppen fastställde vid sitt möte onsdagen den 21 oktober att beredningen av programmet ska inledas.

Ett åtgärdsprogram förförebyggande av mobbning ska utarbetas. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för programmet, och åtgärderna bereds tillsammans med justitieministeriet, inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. Metoderna sträcker sig från verksamhetsmodeller för förebyggande av mobbning till lärarutbildning och främjande av barns och ungas välbefinnande på olika sätt. Målet är att säkerställa en trygg skolgång för varje barn och ung person. Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer samt barn- och ungdomspolitiska ministergruppen drog upp riktlinjerna för beredningen av programmet vid sitt möte onsdagen den 21 oktober.

‒ Mobbning och våld i skolan är inte en fråga som bara gäller skolan, utan det är hela samhällets sak att förebygga sådant. Nu gäller det att via breda samarbeten få till stånd snabba och konkreta åtgärder för att få bukt med problemet. Varje barn och ung person har rätt att växa upp utan att behöva vara rädd för att bli mobbad, diskriminerad eller för att bli utsatt för våld, säger undervisningsminister Li Andersson, ordförande för ministerarbetsgruppen för kunnande.

Också riksdagsgrupperna kallas till arbetet mot mobbning. Riksdagsgrupperna sammankallas under november för att behandla ministeriernas förslag till åtgärder i syfte att minska våldet i skolan, mobbning och ensamhet. Till stöd för diskussionen mellan riksdagspartierna finns också det arbete som redan gjorts av sakkunniga samt Utbildningsstyrelsens handbok i antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter (Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa) som publicerats på finska 30.9.   

‒ Jag vill också lyfta fram de vuxnas ansvar. Vi har alla ett ansvar för vilken förebild vi ger våra barn och unga genom vårt sätt att förhålla oss till våra medmänniskor, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, ordförande för barn- och ungdomsministergruppen

De åtgärder som ska vidtas under denna valperiod publiceras i januari 2021. Avsikten är att åtgärderna ska genomföras under denna regerings mandatperiod.

Ministergruppernas sammansättning

Mer information
specialmedarbetare Touko Sipiläinen, UKM, tfn 0295 330 143  
specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, UKM, tfn 040 149 2 201 
överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, UKM, tfn 0295 330 258 


 

Annika Saarikko Li Andersson Utbildning