Hoppa till innehåll

Privat daghemsverksamhet i fortsättningen tillståndspliktig

Undervisnings- och kulturministeriet
25.11.2021 14.44 | Publicerad på svenska 25.11.2021 kl. 14.46
Pressmeddelande
Lapsia metsäretkellä

Det föreslås att lagen om småbarnspedagogik ändras så att bedrivande av privat daghemsverksamhet i fortsättningen förutsätter tillståndsmyndighetens godkännande i stället för det nuvarande anmälningsförfarandet. Statsrådet lämnade på torsdagen 25.11. en regeringsproposition om detta.

Den privata familjedagvården omfattas även i fortsättningen av anmälningsförfarandet. 

En ansökan om tillstånd att inleda ett nytt daghem ska göras direkt hos tillståndsmyndigheten (RFV). Daghemsverksamhet får inte inledas och verksamheten får inte ändras väsentligt utan tillståndsmyndighetens godkännande. Kommunen kommer fortfarande att ha till uppgift att på tillståndsmyndighetens begäran utföra behövliga inspektioner. 

-En högklassig småbarnspedagogik utgör en viktig del av barnets lärande och uppväxt. Tillståndsplikt för privat småbarnspedagogik innebär att verksamhetens kvalitet tryggas bättre än för närvarande, och bidrar till att säkerställa varje barns rätt till god småbarnspedagogik, säger undervisningsminister Li Andersson.

Bakgrunden till propositionen är följande skrivning i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering: Privata tjänster inom småbarnspedagogiken ska uppfylla samma kvalitetskriterier som offentliga tjänster. Verksamhet som bedrivs av privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken ska kräva tillstånd. 

Ändringen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information: 
regeringssekreterare Laura Niemi, tfn 02953 30046
specialsakkunnig Mervi Eskelinen, tfn 02953 30160

Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning