Hoppa till innehåll

Priset för ungdomsarbete till Seija Laitinen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2023 15.42
Pressmeddelande
Henni Axelin och Seija Laitinen. Bild: Salla Merikukka, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.

Årets pris för ungdomsarbete har tilldelats Seija Laitinen, ungdoms- och välfärdssamordnare vid Pieksämäki stad. Prissumman är 10 000 euro.

Priset för ungdomsarbete överräcktes vid det riksomfattande evenemanget UNG2023, som ordnades i Jyväskylä 18–20.4.2023. Priset delades ut för 22:e gången.

Enligt prisjuryn har Seija Laitinen på ett ytterst viktigt sätt bidragit till att ge ungdomsarbetet större genomslag, särskilt i Savolax regionen. Hennes arbete på ungdomsområdet har varit exemplariskt, ständigt utvecklande och djärvt experimenterande. Laitinens livsverk har haft en mycket positiv inverkan på stärkandet av de ungas välbefinnande och ungdomsarbetets ställning.

I prismotiveringen konstateras bland annat att tack vare Seija Laitinen har ungdomsarbetet blivit en synlig och erkänd del av Pieksämäki stads verksamhet och tjänster. I en riksomfattande jämförelse har Pieksämäki stad ett stort utbud av tjänster för unga, och Laitinen har haft en viktig, oftast ledande roll i utvecklingen av dessa tjänster. 

Seija Laitinen är en stark och synlig förespråkare för ett arbetssätt som främjar ungdomsarbete. I sitt arbete har Laitinen alltid skapat breda kontaktnät och ansett det vara viktigt att samarbeta med olika sektorer och myndigheter både lokalt, på landskapsnivå och på riksnivå. Laitinen utför och leder ett föredömligt, sektorsövergripande välfärdsarbete för barn och unga i Pieksämäki. I kommunens och regionens interna nätverk lyfter hon fram ungdomsärenden, värnar om tjänsterna för unga, utvecklar nytt och söker projektfinansiering för verksamhet som ger extra resurser till arbetet med att främja de ungas välbefinnande.

Seija Laitinen har gjort det till sin livsuppgift att förbättra de ungas levnadsförhållanden. Laitinen prioriterar alltid unga: hon lyssnar noga på hur de mår och vad de önskar i sitt liv. Hon är alltid beredd att förnya verksamheten för att förbättra de ungas välbefinnande och uppmuntrar också sina anställda att utveckla sitt arbete och sig själva. I nätverk och arbetsgemenskaper arbetar Laitinen alltid rättvist, hon står på sina anställdas sida, värnar om allas välbefinnande och förstår styrkan i mångfald. Laitinen har en speciell förmåga att bemöta människor.

Priset för ungdomsarbete

Priset för ungdomsarbete är ett synligt erkännande för framstående arbete inom ungdomssektorn. Genom priset uppmärksammas aktörer som på ett exceptionellt och betydande sätt har utvecklat verksamheten på ungdomsområdet så att den får större genomslag än tidigare. Priset kan vara ett erkännande för utfört arbete på ungdomsområdet, men också ett incitament för att fördomsfritt vidareutveckla nytt inom ungdomsarbetet.

Vartannat år delas priset för ungdomsarbete ut till en person som är verksam på ungdomsområdet och vartannat år till en allmännyttig organisation eller någon annan sammanslutning. Beslutet om vem som skulle bli årets pristagare fattades av Petri Honkonen, minister med ansvar för ungdomsfrågor, efter att han hade hört prisjuryn. I juryn ingår företrädare för ungdomssektorns takorganisation Allians, Ungdomsforskningssällskapet och Kommunförbundet samt för ansvarsområdet för ungdomsarbete och ungdomspolitik vid undervisnings- och kulturministeriet.

Mer information:

  • Henni Axelin, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330205
Petri Honkonen Unga