Hoppa till innehåll

Preliminär utredning om försök med regional studielånskompensation

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2021 11.55
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet låter göra en preliminär utredning om ett försök med regional studielånskompensation och om olika alternativ för genomförandet av försöket. Syftet med utredningen är att ta fram information om olika alternativ för genomförande av en sådan regional modell för studielånskompensation som används i Norge eller en motsvarande modell och om deras konsekvenser.

Undervisnings- och kulturministeriet började i juni 2021 bereda ett projekt för försök med regional studielånskompensation. Syftet är att öka tillgången på kompetent arbetskraft i glesbygden. Som en del av beredningen av projektet görs på basis av anbudsförfarandet en förutredning som är beställd av Region- och kommunforsknings- centralen Spatia vid Östra Finlands universitet.

Syftet med utredningen är att ta fram information för att precisera utgångspunkterna och alternativen för ett försök som görs utifrån den regionala studielånskompensationsmodell som används i Norge eller en motsvarande modell, att bedöma vilka samhälleliga konsekvenser en eventuell regional studielånskompensation kan ha för ekonomin, arbetskraftens rörlighet och utbildningen i Finland samt hur villkoren för målgruppen för försöket och den regionala kompensationen kan fastställas.

Den preliminära utredningen ska vara klar inom detta år. Målet är att man i början av 2022 utifrån den preliminära studien ska kunna bedöma förutsättningarna för att inleda beredningen av försökslagstiftningen.

Mer om detta tema

I sin slutrapport har den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder (HAMA) som tillsatts av statsrådet (1.11.2017-30.9.2019) lagt fram förslag till lösningar på problemen i glesbygden.

En av HAMA-arbetsgruppens förslag är en sådan regional modell för studielånskompensation som tillämpas i Norge. Modellen innebär att personer med studielån som flyttar till glesbygden ska få skuldlättnad till ett värde av 2 600 euro per år. Låneräntorna måste de betala själva. Om de bor tillräckligt länge i glesbygden behöver de inte betala tillbaka studielånet. En förutsättning för studielånskompensationen att personen bor i en viss kommun och arbetar eller bedriver annan därmed jämförbar verksamhet i tillräcklig grad inom kommunens område.

Enligt den grundlagsenliga förhandsbedömning av regionutvecklingsåtgärder enligt den norska modellen som HAMA-arbetsgruppen beställt är det inte möjligt att göra en ingående författningsrättslig bedömning av åtgärdsförslagen förrän genomförandet framskridit till lagberedningsfasen och förrän det finns tillräckligt med konsekvensbedömningar och annan forskningsdata som gäller åtgärdsförslagen.

Mer information

  • konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen, tfn 02953 30110
  • regeringsrådet Antti Randell, tfn 0295 330173

Andra webbplatser

Slutrapport från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder (på finska, svenskt sammandrag)