Hyppää sisältöön

Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta esiselvitys

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2021 11.55
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää esiselvityksen alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta ja sen eri toteuttamisvaihtoehdoista. Esiselvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa Norjassa käytössä olevan alueellisen opintolainahyvitysmallin tai vastaavan mallin eri toteuttamisvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä aloitettiin kesäkuussa 2021 alueellisen opintolainahyvityksen kokeilua koskevan hankkeen valmistelu. Kokeilun tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen harvaan asutulla maaseudulla. Osana hankkeen valmistelua laaditaan esiselvitys, joka on tilattu suoritetun tarjouskilpailun perusteella Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatialta.

Esiselvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa Norjassa käytössä olevan alueellisen opintolainahyvitysmallin tai vastaavan mallin pohjalta tehtävän kokeilun lähtökohtien ja vaihtoehtojen täsmentämiseksi, arvioida millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia talouteen, työvoiman liikkuvuuteen ja koulutukseen mahdollisella alueellisella opintolainahyvityksellä voisi olla Suomessa sekä miten kokeilun kohderyhmän ja alueellisen hyvityksen ehdot voitaisiin määritellä.

Esiselvityksen tulee valmistua vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on, että esiselvityksen perusteella voidaan vuoden 2022 alkupuolella arvioida edellytykset käynnistää kokeilulainsäädännön valmistelu.

Aiheeseen liittyvää

Valtioneuvoston asettama harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä (HAMA) (1.11.2017–30.9.2019) on tehnyt ratkaisuehdotuksia harvaan asuttujen alueiden ongelmiin työryhmän loppuraportissa.

Yhtenä ratkaisuna HAMA-työryhmä on esittänyt Norjassa käytössä olevaa alueellista opintolainahyvitysmallia, jonka mukaan harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saavat opintolainaansa anteeksi 2 600 euron arvosta vuosittain. Lainan korot pitää maksaa itse. Riittävän kauan asumalla laina pyyhkiytyy kokonaan pois. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on asuminen ja riittävä työskentely tai siihen rinnastettavan toiminnan harjoittaminen tietyn kunnan alueella.

HAMA-työryhmän tilaaman Norjan mallin mukaisia aluekehittämistoimenpiteitä koskevan perustuslaillisen ennakkoarvioinnin mukaan toimenpide-ehdotusten yksityiskohtainen valtiosääntöoikeudellinen arvio on mahdollista vasta sitten, kun toimenpide-ehdotusten toteutuminen etenisi säädösvalmistelun asteelle ja kun toimenpide-ehdotuksista on käytettävissä riittävästi vaikutusarvioita ja muuta tutkimustietoa.

Lisätietoja

  • neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 0295 330 110
  • hallitusneuvos Antti Randell, p. 0295 330 173

Muualla verkossa

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän loppuraportti