Hoppa till innehåll

Pilvi Torsti utnämnd till direktör för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2023 12.30
Nyhet
Pilvi Torsti.
Pilvi Torsti. Bild: Eric Vidal / Europeiska unionen 2023 - Källa: Europaparlamentet

Europaparlamentet har utnämnt politices doktor Pilvi Torsti till direktör för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF). Det är en betydande utnämning ur finländsk synvinkel. Torsti tillträder tjänsten den 16 april 2023.

För närvarande är politices doktor Pilvi Torsti statssekreterare till kommunikationsminister Timo Harakka. Under de senaste tio åren har hon varit statssekreterare även vid undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet samt varit riksdagsledamot.

Torsti är doktor i politisk historia och valdes 2020 till årets docent vid Helsingfors universitet. Hennes specialområden är politisk användning av historia samt historiemedvetande.

Torsti är samhälleligt engagerad och har deltagit i flera globala projekt. Hon har bland annat lett grundandet av det första multinationella gymnasiet i Mostar efter kriget i Bosnien och Hercegovina och är fortfarande styrelseordförande i den stiftelse som ansvarar för United World College-gymnasiet där.

Torsti är också en av grundarna till företaget HEI Schools, som fokuserar på utbildningsexport. Företaget grundades 2015 tillsammans med Helsingfors universitet, och dess mål är att så många barn som möjligt runt om i världen ska få småbarnspedagogik av hög kvalitet.

Konkreta åtgärder för Europas bästa

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF, European Training Foundation) är en EU-byrå som stöder Europeiska unionens grannländer i att reformera sina utbildnings- och arbetsmarknadssystem. För närvarande samarbetar den med 28 partnerländer, i huvudsak inom ramen för EU:s utvidgnings- och grannskapspolitik.

Byråns verksamhet inleddes 1994 i Turin i Italien, och den har fortfarande sitt huvudkontor där.

Som direktör för ETF kan Torsti dra nytta av sin gedigna erfarenhet av nationellt och internationellt främjande av utbildningspolitiken samt ge det konkreta arbetet en stark finländsk prägel.

– Hela världen söker lösningar inom kompetens och bildning, och i Finland har utvecklingen av humankapitalet fått en strategisk roll. Jag föddes själv in i en svår livssituation på 1970-talet. Jag representerar den finländska välfärdsstat där utbildning har skapat möjligheter för alla. Mitt mål är att ETF:s sakkunskap fortsatt ska utnyttjas maximalt inte bara på EU-nivå utan också på global nivå. I 25 år har jag trott på att man kan förändra världen genom utbildning. Nyckelorden är långsiktighet och ihärdighet.

I och med krisen i Ukraina vidtog EU omfattande åtgärder för fred och stabilitet i Europa. Enligt Torsti är ETF starkt engagerad i situationen i Ukraina och i byggandet av ukrainarnas framtid. Arbetet med att skapa förutsättningar för fred är också mycket viktigt för henne själv.

– Ansökningstiden för tjänsten gick ut dagen innan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. Det gjorde att betydelsen av tjänsten och hela ETF visade sig i ett helt nytt ljus för mig. I nuläget känns det mycket värdefullt att få arbeta konkret för Europas bästa.

ETF:s pressmeddelande: Pilvi Torsti appointed as new Director of the European Training Foundation

Intervjuförfrågningar:

  • Katarina Koch, kommunikationsexpert, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 0295 330 157