Hoppa till innehåll

Pilvi Torsti blir undervisningsministerns statssekreterare

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2013 10.17
Pressmeddelande -

Statsrådet har idag 6.6. utnämnt politices doktor Pilvi Torsti, 37, till undervisningsministerns statssekreterare.

Torsti har sedan 2011 varit arbetsminister Lauri Ihalainens specialmedarbetare. Torsti doktorerade från Helsingfors universitet 2004 och har drivit forskningsprojekt i Finland och internationellt. Hennes senaste publikation Suomalaiset ja historia (Gaudeamus 2012 (Finland och historien)) avslutade det mångåriga forskningsprojektet Historiatietoisuus Suomessa (Historiekännedom i Finland). 2005-2006 ledde Torsti ett utbildningsprojekt i Bosnien och Hercegovina. Resultatet var att United World College grundades 2006 i Mostar, som det första multinationella gymnasiet i Bosnien efter kriget.

Under tiden april-maj 2013 var Torsti Finlands representant i Eisenhower Fellowships ledarutbildningsprogram i Förenta Staterna. Torsti är medlem i Helsingfors stadsfullmäktige och -styrelse.


Ytterligare information:
- Överdirektör Håkan Mattlin 0295 3 30208
Krista Kiuru