Hoppa till innehåll

Petäjävesi gamla kyrka har sparats som 3D-modell

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2024 11.19
Nyhet
Den ytterst exakta 3D-modellen är skapad av över 7 000 fotografier och nästan 600 laserskanningar. Modellen skapades av Tieto Finland. Bild: Museiverket.

Museiverket och dess samarbetspartner har tagit fram en 3D-modell av Petäjävesi gamla kyrka som ska bidra till att bevara värdefull information om kulturarvsobjektet för kommande generationer. Exakta mätdata underlättar också planeringen av restaurering och reparation av kyrkan.

3D-digitaliseringen av Petäjävesi gamla kyrka genomfördes under 2023–2024 som en del av Museiverkets projekt ”3D-modeller av världsarvsobjekt”, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Museiverket valde Petäjävesi kyrka som modellobjekt, eftersom den som Unescos världsarvsobjekt är en särskilt viktig och representativ byggnad också i europeisk kontext. 

3D-modellen av Petäjävesi gamla kyrka representerar Finland i Europeiska kommissionens projekt Twin it! där de europeiska länderna presenterar framstående och högklassiga 3D-modeller av kulturarv efter eget val.

"Petäjävesi kyrkas 3D-modell är ett fint exempel på hur vi genom att kombinera vårt tekniska kunnande och vårt rika kulturarv kan bekanta oss med historiska objekt ur nya perspektiv. Detta sätter också trenden för innovativa tjänster som kan uppstå mellan aktörer inom kulturbranschen och till exempel inom turismen, undervisningen eller spelbranschen ", säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Den 3D-modell som tagits fram på basis av materialet har publicerats för fritt bruk i Finna.fi-söktjänsten och på Museiverkets egen Finna-webbplats. Dessutom kan man bekanta sig med kyrkans 3D-modell i tjänsten Europeana, där man i stor utsträckning koncentrerar europeiskt digitalt kulturarvsmaterial. Finna förmedlar material från inhemska kulturarvsorganisationer till Europeana. Rådata och en arkivversion har sparats i Museiverkets system.

Kyrkans 3D-dokumentation ger ny på millimetern exakt information som i framtiden kan användas för uppföljning av skicket och restaureringsplanering. Datan underlättar också återuppbyggnaden om någon kyrkodel skulle förstöras. Filmningarna genomfördes i september 2023. Kyrkan filmades in- och utvändigt tredimensionellt med en kombination av laserskanning och fotogrammetri. Konstruktionerna skannades under två veckor med såväl laserskannrar, systemkameror, takymetrar som drönare.  

Digitaliseringen genomfördes genom ett samarbetsavtal med Petäjävesi församling. Från Museiverket deltog experter på digitalisering av kulturarvet och på den byggda kulturmiljön. Dessutom var företrädare för traditionsbyggaren Leo Lönnroth Oy, som restaurerar kyrkan, nära involverade i projektet. Tieto Finland Oy gjorde det tekniska arbetet kring och datormodellerna för 3D-digitaliseringen.

Mer information om detaljerna i beskrivningarna och modellerna finns i videon nedan. Mer information om de tekniska detaljerna i fråga om projektets utrustning och programvara finns i Finna, under punkten Tillverkning.

Mer information 
Ismo Malinen, Museiverket, tfn 0295 33 3682
Tapani Sainio, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 336
Maria Virtanen, Finna-tjänster/Nationalbiblioteket, tfn 0294 144 326 

Modeller på webben 

3D-ytmodell av Petäjävesi gamla kyrka

3D-ytmodell av kyrkans ursprungliga predikstol 

3D-modell av Petäjävesi gamla kyrka i Europeana 

3D-modell av kyrkans predikstol i Europeana 

Presentationsvideo om den ytterst exakta arkivversionen av 3D-digitaliseringen av Petäjävesi gamla kyrka: YouTube (2 min)

Minidokumentär om arbetsprocessen för 3D-digitaliseringen i Petäjävesi: Youtube (11 min)

Twin it! En paneuropeisk samling av 3D-modeller för kulturarv

Bildbank 

Världsarvet i Finland