Hoppa till innehåll

Päivi Happonen utnämnd till generaldirektör för Riksarkivet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2022 13.23
Pressmeddelande
Päivi Happonen. Bild: Riksarkivet.

Statsrådet har utnämnt filosofie doktor Päivi Happonen till Riksarkivets generaldirektör. Utnämningen är på fem år och inleds den 15 september 2022.

Happonen har länge innehaft olika uppdrag vid Riksarkivet. Hon har fungerat som generaldirektör för Riksarkivet sedan oktober 2021. Vid Riksarkivet har Happonen arbetat som forskningsdirektör sedan 2011 och som utvecklingschef 2008–2011. Happonen är docent vid Östra Finlands universitet.

Generaldirektören har till uppgift att leda, utveckla och övervaka Riksarkivets verksamhet samt att inför undervisnings- och kulturministeriet svara för att verksamheten ger resultat och målen nås. Tjänsten som generaldirektör söktes av 12 personer inom utsatt tid.

Mer information: Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 309