Hoppa till innehåll

Över 240 000 euro för utveckling av öppen småbarnspedagogisk verksamhet 2023

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2022 10.31
Nyhet

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat åtta anordnare av småbarnspedagogik 241 160 euro i statsunderstöd för utveckling av öppen småbarnspedagogisk verksamhet. Syftet med understödet är att utveckla både praxis för öppen småbarnspedagogisk verksamhet och tillgången till verksamheten i kommunerna.

Lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik styr genomförandet av öppen småbarnspedagogisk verksamhet, men på lokal nivå varierar den praktiska verksamheten stort. 

Understödet kan användas för att anställa en samordnare som är verksam i kommunen. Den samordnare som anställs har till uppgift att utreda lokala behov vad gäller ordnandet av öppen småbarnspedagogisk verksamhet. Samordnaren ska också utarbeta en utvecklingsplan för öppen småbarnspedagogisk verksamhet och inleda och samordna utvecklingsverksamheten.

Beviljade understöd

Mer information:

  • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn 0295 330386
  • Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 0295 330216
     
Småbarnspedagogik Utbildning