Hoppa till innehåll

Allmänt statsunderstöd som riktar sig till museer och verksamhetsenheter för scenkonst som får statsandel och som delas ut på grund av behovet av tilläggsfinansiering som coronapandemin föranleder

Avustus

Ansökningstiden är 18.2.-8.3.2022

Totalt finns det ca 18 miljoner euro som kan delas ut. För att understöd ska kunna beviljas måste riksdagen godkänna förslaget till en första tilläggsbudget för 2022.

Kultur

Ytterligare information

Scenkonst: Kulturråd Katri Santtila tfn 02953 30285

Musik: Kulturråd Mari Karikoski tfn 02953 30209 

Museer: Kulturråd Päivi Salonen, tfn 0295 330281