Hoppa till innehåll

Nya verktyg för att identifiera kunnandet utvecklas och testas

arbets- och näringsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2021 15.36 | Publicerad på svenska 7.9.2021 kl. 14.47
Pressmeddelande
#JatkuvaOppiminen.

Identifieringen och erkännandet av kunnande utvecklas som en del av reformen av det kontinuerliga lärandet. En arbetsgrupp utreder med vilka förfaranden identifieringen av kunnande som förvärvats på arbetsplatser och utanför utbildningssystemet kan främjas och effektiviseras. Samtidigt underlättas tillgången till kompetent arbetskraft och förebyggs arbetslöshet.

Genom att utveckla identifieringen av kunnandet förbättras allokeringen av och effekterna av utbildningssatsningarna. 

Undervisnings- och kulturministeriets och arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp ska före utgången av 2022 lägga fram ett förslag till utveckling av kompetensmärken och andra kompetensbeskrivningar samt en eventuell utvidgning av referensramen för examina och övriga samlade kompetenser. Arbetsgruppen bereder dessutom ett förslag till riksomfattande principer som ska iakttas vid identifiering av kunnande som förvärvats i arbete och i utbildning som inte hör till utbildningssystemet. 

Principerna, verktygen och modellerna för identifiering testas genom pilotprojekt. Utifrån dem och annan insamlad information lämnar arbetsgruppen sina slutliga förslag till riksomfattande principer i slutet av 2024.

Ordförande för arbetsgruppen är undervisningsrådet Seija Rasku från undervisnings- och kulturministeriet samt konsultative tjänstemannen Markku Virtanen från arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppens medlemmar representerar bl.a. arbetsmarknadsorganisationerna och de centrala ministerierna. Beredningen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras med EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Mer information
undervisningsrådet Seija Rasku (UKM), tfn 0295 330 270
konsultativ tjänsteman Markku Virtanen (ANM), tfn 0295 049 068 

Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning