Hyppää sisältöön

Osaamisen tunnistamiseen kehitetään ja kokeillaan uusia välineitä

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2021 15.36
Tiedote
#JatkuvaOppiminen.

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehitetään osana jatkuvan oppimisen uudistusta. Työryhmä selvittää, millaisilla menettelyillä työpaikoilla ja koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamista voidaan edistää ja tehostaa. Samalla helpotetaan osaavan työvoiman saatavuutta ja ehkäistään työttömyyttä.

Osaamisen tunnistamista kehittämällä parannetaan koulutuspanostusten kohdentumista ja vaikuttavuutta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä tekee vuoden 2022 loppuun mennessä ehdotuksen osaamismerkkien ja muiden osaamiskuvausten kehittämisestä sekä mahdollisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisesta. Lisäksi työryhmä valmistelee ehdotuksen valtakunnallisista periaatteista, joita noudatettaisiin työssä ja muualla kuin koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisessa. 

Tunnistamisen periaatteita, välineitä ja malleja testaan piloteilla. Niiden ja muun kerätyn tiedon pohjalta työryhmä jättää lopulliset ehdotuksensa valtakunnallisista periaatteista vuoden 2024 lopulla.

Työryhmän puheenjohtajina toimivat opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä neuvotteleva virkamies Markku Virtanen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän jäsenet edustavat muun muassa työmarkkinajärjestöjä ja keskeisiä ministeriöitä. Valmistelu on osa EU:n elpymistukivälineellä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

Lisätietoja

opetusneuvos Seija Rasku (OKM), p. 0295 330 270
neuvotteleva virkamies Markku Virtanen (TEM), p. 0295 049 068

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus