Hoppa till innehåll

Ny sakkunnignämnd tillsatt i enlighet med religionsfrihetslagen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2020 11.23
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en sakkunnignämnd enligt 23 § i religionsfrihetslagen för mandatperioden 20.10.2020 –19.10.2024. Juris doktor Timo Esko har kallats till ordförande för nämnden.

I enlighet med religionsfrihetslagen tillsätter undervisnings- och kulturministeriet i anslutning till ministeriet en sakkunnignämnd för en mandatperiod om fyra år med uppgift att ge Patent- och registerstyrelsen utlåtanden om huruvida syftet och verksamhetsformerna för ett religionssamfund är lagenliga.

Nämnden har tre medlemmar. Av medlemmarna ska en företräda sakkunskap i fråga om religioner samt en samhällelig och en juridisk sakkunskap.

Till ordförande för nämnden och företrädare för den juridiska sakkunskapen har undervisnings- och kulturministeriet kallat juris doktor Timo Esko, till företrädare för sakkunskapen i fråga om religioner filosofie doktor Kimmo Ketola och för den samhälleliga sakkunskapen politices doktor Tytti Isohookana-Asunmaa.  

Regeringsrådet Hanna Kiiskinen har utnämnts till nämndens sekreterare och föredragande.

Mer information: regeringsrådet Joni Hiitola, tfn 0295 330 108

Mer om detta tema

Religionsfrihetslagen (Finlex)