Hoppa till innehåll

Ny motionsrekommendation för barn och unga: Mångsidig, rask och ansträngande motion minst en timme per dag

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2021 12.08
Pressmeddelande
Bild: Jussi Eskola

För alla barn och unga i åldern 7-17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion per dag på ett sätt som är lämpligt för individen, med beaktande av hans eller hennes ålder. Den rekommenderade mängden motion kan bestå av flera kortare stunder av rörelse och motion under dagens lopp. Långa stunder av stillasittande bör undvikas.

Tillräcklig fysisk aktivitet är en förutsättning för att barn och unga ska må bra och växa och utvecklas på ett sunt sätt. I Finland rör sig endast cirka hälften av 7–12-åringarna och färre än en femtedel av 13–17-åringarna enligt rekommendationerna. Det finns ett behov av att få barnen och ungdomarna att röra på sig mer.

Den nya nationella motionsrekommendationen för barn och unga beskriver utifrån bästa vetenskapliga bevis hur mycket och vilken typ av motion barn och unga behöver för att må bra. 
För alla barn och unga i åldern 7-17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande motion per dag på ett sätt som är lämpligt för individen, med beaktande av hans eller hennes ålder. Långa stunder av stillasittande bör undvikas. Enligt den nya rekommendationen bör barn och unga röra på sig varje dag under veckan, och det ska till största delen vara fråga om uthållighetsmotion. 

Ansträngande motion av uthållighetstyp och rörelseaktiviteter som stärker muskler och benstommen bör ingå i dagsprogrammet minst tre gånger i veckan. Det är viktigt att barn och unga rör på sig mångsidigt, så att de utvecklar olika motionsfärdigheter. Man bör också fästa vikt vid rörligheten. 

Den rekommenderade mängden motion kan bestå av flera kortare stunder av rörelse och motion under dagens lopp. Också en mindre mängd rörelse och motion är till nytta, även om rekommendationen inte uppfylls varje dag. Rörelseglädje gör det lättare att hitta bestående motionsvanor och hobbyer. 

Alla barn och unga ska ha möjlighet till trygga, tillgängliga rörelseaktiviteter på lika villkor varje dag. Centrala aktörer som kan bidra till att motionsrekommendationerna uppnås är familj och vänner, skolor och läroanstalter, motions- och idrottsföreningar och alla som ordnar motionshobbyverksamhet, kommunerna och statsförvaltningen.

Den nya motionsrekommendationen för barn och unga har beretts av en tvärvetenskaplig sakkunniggrupp för barns och ungas motion och välbefinnande bestående av experter från många olika yrkesgrupper. Kärnan i rekommendationen har knappt ändrats jämfört med den tidigare rekommendationen från 2008, men innehållet i rekommendationen har ändrats så att det bättre motsvarar de senaste årens forskningsresultat om barns och ungas motion som ökat avsevärt, blivit mångsidigare och preciserats.

Den nya nationella motionsrekommendationen för barn och unga

Mer information om motionsrekommendationen:

Motionsrekommendationens beredare

  • Biträdande professor Arja Sääkslahti, Jyväskylä universitet, tfn 040 805 3974 eller e-post: [email protected]
  • Forskningschef Tuija Tammelin, Likes, tfn 0400 247 998 eller e-post: [email protected]
  • Direktör, professor, medicine doktor Tommi Vasankari, UKK-institutet, tfn 040 505 9157 eller e-post: [email protected] 

Ordförande för arbetsgruppen för motionsrekommendationen

  • Generalsekreterare Minttu Korsberg, statens idrottsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0018 eller e-post: [email protected]