Hoppa till innehåll

Kompetenscentren inom ungdomsområdet valda

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2017 12.28 | Publicerad på svenska 18.12.2017 kl. 15.46
Pressmeddelande

12 sökande har beviljats rätt till statsbidrag för kompetenscenter inom ungdomsområdet för två år. Rätt till statsbidrag beviljades till konsortium som administreras av Nuorten Akatemia, Esbo stad, Nationella verkstadsföreningen, Föreningen för Mental Hälsa i Finland och Föreningen Luckan, till Finlands Ungdomssamarbete Allians, Finlands Scouter, Ungdomsforskningssällskapet, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT samt till Uleåborgs, Lahtis och Helsingfors stad.

Genom att understöda kompetenscentren utvecklar man och främjar kompetens, sakkunnighet och information inom ungdomsområdet, i enlighet med ungdomslagen. Komptenscentren utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet.

Förutsättningen för att beviljas rätt till statsunderstöd är att kompetenscentret utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt sakkunnigtjänster och andra tjänster på ungdomsområdet. Detta ska ske genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik. Därtill ska centret förverkliga de mål och utgångspunkter som föreskrivs om i ungdomslagen.

Vid prövning av rätten till statsbidrag beaktas hur centren sköter sin ekonomi och verksamhetsmässiga förutsättningar, riksomfattande betydelse på ungdomsområdet, samhälleliga effekter, riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik samt den helhet som utgörs av kompetenscentren. Rätt till statsbidrag beviljas för programperioden för riksomfattande ungdomsarbete och -politik, i det här fallet för två år.

Verksamheten inom kompetenscentren för har fyra fokusområden: 1) ungas delaktighet, 2) att stärka ungas sociala kompetens 3) ungdomsarbete på webben samt info- och rådgivningstjänster för unga samt 4) utveckling av ungdomsarbetets kvalitet och metoder. Kompetenscentren kan också förverkliga andra fokuspunkter inom ramen för det riksomfattande programmet.

- Kompetenscentren är ett nytt redskap för att främja de ungdomspolitiska målen med hjälp av ungdomsarbete. Jag förväntar mig att de erbjuder aktörer inom ungdomsarbete information och stöd i deras viktiga arbete. Vi kommer noggrant att följa med centrens verksamhet. Genom dialog och samarbete arbetar vi för de ungas bästa, säger Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho, som svarar för ungdomsarbete.

Kompetenscentren inom ungdomsområdet enligt fokusområden 2018–2019

Ungas delaktighet: Ett konsortium som administreras av Nuorten Akatemia  samt  Finlands Ungdomssamarbete Allians rf.

Stärkandet av ungas sociala kompetens: Konsortium som administreras av Esbo stad, konsortium som administreras av Nationella verkstadsföreningen  samt et konsortium som administreras av  Förebyggande rusmedelsarbete EHYT  och Föreningen för Mental Hälsa i Finland .

Ungdomsarbete på webben samt info- och rådgivningstjänster för unga: Uleåborgs stad, konsortium som administreras av Föreningen Luckan rf samt Helsingfors stad.

Utveckling av ungdomsarbetets kvalitet och metoder: Lahtis stad Ungdomsforskningssällskapet rf och Finlands Scouter rf.

Totalt 27 ansökningar hade skickats in, varav nio var ett konsortium bestående av flera samfund.

Mer information:
- överinspektör Emma Kuusi, UKM, tfn 02953 30172
- specialmedarbetare Toni Ahva (intervjuförfrågningar), tfn 02953 30340

På andra webbplatser