Hoppa till innehåll

En fjärdedel av femåringarna med i försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2018 11.00
Pressmeddelande
Foto: Teresa Nurmioja

Nästan 14 000 femåringar kommer fr.o.m. nästa höst att omfattas av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik. Försöket med avgiftsfri 20 veckotimmars småbarnspedagogik kör igång i 20 kommuner. En ansökan var gemensam för två kommuner.

Regeringens mål är att öka deltagarantalet i småbarnspedagogiken och att främja jämlikhet inom utbildningen.

-Småbarnspedagogisk verksamhet av hög kvalitet inverkar positivt på barnets uppväxt, utveckling och senare lärande. Småbarnspedagogiken jämnar ut utgångspunkterna för barn med olika hembakgrund och minskar på ett förebyggande sätt utslagning, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen då hon motiverar varför försöket är så viktigt.

-Regeringen beslutade under budgetmanglingen i augusti att starta ett kommunförsök med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Genom försöket kan vi utreda vilken effekt avgiftsfrihet har på 5-åriga barns deltagande i småbarnspedagogik och på föräldrarnas sysselsättning. Därutöver undersöker vi möjligheten att utvidga förskoleundervisningen till att omfatta även femåringar, säger Grahn-Laasonen.
 
Det är Harjavalta, Forssa, Miehikkälä och Vironlahti tillsammans, Åbo, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsingfors, Kempele, Idensalmi, Kotka, Salo, Uleåborg, Jyväskylä, Libelits, Sonkajärvi, Kitee, Kyrkslätt och Tövsala som kommer att delta i försöket. Understödet beviljas till alla kommuner som ansökt.
 
Ministern anser att det är viktigt att kommuner av olika storlek deltar, från stora städer till små och från olika delar av Finland. Enligt de uppskattningar som framställs i ansökningarna kommer över  13 800 barn att omfattas av försöket under 2018-2019. 2013 föddes ca 58 100 barn, vilket betyder att 23,8 % av dem kommer att vara med  i försöket.
 
-Kommunerna som deltar i försöket kommer att vara föregångare för utvecklandet av avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Jag är övertygad om att detta barnvänliga beslut kommer att bära långt. Kommunerna kommer också att få vara med i Utbildningsstyrelsens utvecklingsarbete, säger Grahn-Laasonen.
 
Utbildningsstyrelsen utreder i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, samt de kommuner som valts ut till försöket, vilka ändrings- och utvecklingsbehov en tvåårig förskoleundervisning kräver med tanke på barnet samt med tanke på det lokala beslutsfattandet. Man utreder också vilka nationella ändringsbehov som stiger fram i anslutning till lagstiftningen och grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Utbildningsstyrelsen gör på basis av försöket en utredning om ett eventuellt förverkligande av en tvåårig förskoleundervisning.

Meningen är att försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik fortsätter under 2019-2020. Enligt planerna ska understödsansökan för den perioden öppnas hösten 2018.
 
 
Mer information:
- regeringsrådet Anne-Marie Brisson (UKM), tfn 02953 30079
- undervisningsministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246

Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik