Hoppa till innehåll

Närmare 5 miljoner euro för åtgärder som förbättrar kvaliteten, utvärderingen och ledningen inom småbarnspedagogiken

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2022 15.52 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 9.59
Pressmeddelande
Lapsi leikkii

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 4,9 miljoner euro till anordnare av småbarnspedagogik för utveckling av kvaliteten, utvärderingen och ledarskapet inom småbarnspedagogiken åren 2022–2023. Understödet delades ut inom ramen för utvecklingsprogrammet Utbildning för alla.

Genom specialunderstödet stöder man kommuner och samkommuner så att de kan utveckla kvalitetsledningen, kvalitetsutvärderingen, ledningspraxisen, ledningsstrukturerna och ledarskapskulturen inom småbarnspedagogiken på lokal eller regional nivå.

Understödet kan också användas för ytterligare personalresurser för att styra och samordna kvalitets- och utvärderingsarbetet och/eller ledarskapsutvecklingen eller för att ordna utbildning på området och stöd för personalen.   

- Alla barn har rätt till en god småbarnspedagogik oavsett var de bor. En högklassig småbarnspedagogik bidrar till att jämna ut inlärningsskillnaderna mellan barnen senare i livet. Med detta understöd främjar vi kompetensen i fråga om kvaliteten, utvärderingen och ledarskapet inom småbarnspedagogiken samt olika strukturer och modeller för samordning som stöder dessa lokalt, säger undervisningsminister Li Andersson.

Som en del av åtgärderna inom programmet Utbildning för alla utarbetar Nationella centret för utbildningsutvärdering kvalitetskriterier för småbarnspedagogiken och ett digitalt system för kvalitetsbedömning (Valssi) som stöd för kommunernas kvalitetsarbete och utvärdering. 

Utbildningsstyrelsen främjar nätverk för utveckling av ledarskap och ledarskapsforskning inom småbarnspedagogiken och producerar informationsmaterial som stöd för ledningen. 

Vid Helsingfors universitet pågår för närvarande ett projekt med syftet att utarbeta en utvecklingsplan till 2035 och en utbildningshelhet för ledningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.     

Beviljade understöd

Mer information:

  • Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 0295 330 365
  • Mervi Eskelinen, undervisningsråd, tfn 0295 330160
Li Andersson Småbarnspedagogik