Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen lähes 5 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2022 15.52
Tiedote
Lapsi leikkii

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 4,9 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen järjestäjille varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023. Avustus jaettiin osana Oikeus oppia -laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa.

Erityisavustuksella tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä kehittämään omaa tai alueellista varhaiskasvatuksen laadunhallinta- ja arviointityötään sekä johtamisen toimintakäytäntöjä, -rakenteita ja –kulttuuria.

Avustuksella voidaan myös palkata mm. laatu- ja arviointityötä ja/tai johtamisen kehittämistä ohjaavaa ja koordinoivaa henkilöstöä, järjestää teemoihin liittyvää koulutusta ja tukea henkilöstön osaamista.   

- Jokaisella lapsella on oikeus hyvään varhaiskasvatukseen asuinpaikasta riippumatta. Laadukas varhaiskasvatus auttaa tasaamaan lasten välisiä oppimiseroja myöhemmin. Edistämme tällä avustuksella varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen osaamista, sekä näitä tukevia rakenteita ja koordinaatiota paikallisesti, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Osana Oikeus oppia –toimintoja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on laatimassa varhaiskasvatuksen laatukriteerejä ja laadun digitaalista arviointijärjestelmää (Valssi) kuntien laatutyön ja arvioinnin tueksi. 

Opetushallitus puolestaan edistää varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämisen ja johtamistutkimuksen verkostoitumista sekä tuottaa johtamiseen tukimateriaalia. 

Helsingin yliopistossa on käynnissä tutkimushanke, jossa tuotetaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtamiseen kehittämissuunnitelma vuoteen 2035 sekä johtamisen koulutuskokonaisuus.     

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 0295 330 365
  • Opetusneuvos Mervi Eskelinen, puh. 0295 330160
     
Li Andersson Varhaiskasvatus