Hoppa till innehåll

Museerna får fler årsverken och mer finansiering

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2020 10.46 | Publicerad på svenska 21.4.2020 kl. 14.18
Pressmeddelande
Museets järnskylt.

Undervisnings- och kulturministeriet har fattat ett kompletterande beslut gällande museernas årsverken och finansieringen av museer med riksansvar. Museernas statsandelar ökar med sammanlagt 1 257 566 euro för 2020.

Genom beslutet utökas museernas årsverken med 42,5 årsverken för vilka det utbetalas en statsandel på 37 procent.  Efter beslutet uppgår det sammanlagda antalet kalkylerade årsverken som läggs till grund för museernas statsandelar till 1292,5 årsverken. Därtill anvisas en höjning om sammanlagt 100 000 euro till museer med riksansvar.

Den ökade finansieringen beror på att det sammanlagda antalet kalkylerade årsverken som ligger till grund för museernas statsandelar och maximibeloppet för den behovsprövade höjningen till museer med riksansvar har justerats i enlighet med den kompletterande budgetpropositionen för 2020.

Museernas tilläggsårsverken och tilläggsfinansieringen till museer med riksansvar finns på adressen https://minedu.fi/sv/museernas-statsandelar.

Mer information: kulturrådet Päivi Salonen, tfn  0295 330 281