Hoppa till innehåll

Ministrarna Henriksson och Multala undertecknade den nordiska språkpolitiska deklarationen i Stockholm

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2024 16.00
Pressmeddelande
Kuva: Ninni Andersson/Regeringskansliet

De nordiska utbildningsministrarna och kulturministrarna undertecknade den nya nordiska språkpolitiska deklarationen den 2 maj i Stockholm. Den tidigare språkpolitiska deklarationen var från 2006.

Den språkpolitiska deklarationen fastställer de nordiska ländernas prioriteringar i den nationella språkpolitiken. Syftet med den nya deklarationen är att lägga grunden för en övergripande, enhetlig, långsiktig och effektiv språkpolitik där:

1. Nordens samhällsbärande språk är och förblir starka och levande,
2. de samhällsbärande språken förblir samhällsbärande och kan fortsätta att användas som vetenskapliga språk,
3. det nordiska samarbetet även i framtiden kommer att bedrivas på de skandinaviska språken, dvs. danska, norska och svenska, och
4. alla språk som hör hemma i Norden lever vidare och utvecklas i en tid präglad av digitalisering inklusive artificiell intelligens, internationalisering och migration

- Det finns över tjugo miljoner människor som talar och förstår ett skandinaviskt språk. Att förstå andra skandinaviska språk breddar världsbilden.  Det är viktigt att vi i Norden samarbetar och har gemensamma mål.  Därför anser jag att den nya språkdeklarationen är mycket viktig för att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna, säger undervisningsministern och den nordiska samarbetsministern, Anna-Maja Henriksson.

-Med tanke på de små nordiska språken är det viktigt att se till att även de mindre språkområdenas språk och kultur bevaras. Här behövs samarbete och språkdeklarationen är ett bra praktiskt exempel på detta samarbete”, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Målsättningarna i den nordiska språkpolitiska deklarationen kommer att följas upp genom arbetsprogram som förnyas regelbundet.

Mer information: 

  • Alexander Junell, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 02953 30055
  • Santeri Lohi, minister Multalas specialmedarbetare, tfn 02953 30353

Deklaration om nordisk språkpolitik