Hoppa till innehåll

Ministeriet stöder yrkeshögskolornas FUI-projekt med fem miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2020 12.46 | Publicerad på svenska 24.11.2020 kl. 14.09
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat yrkeshögskolorna fem miljoner euro i statlig finansiering enligt prövning för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI). Den riktade ansökningen genomfördes i år för tredje gången. FUI-projektansökan är ett etablerat sätt att stärka den strategiska planeringen och ledningen samt att stödja FUI-verksamhetens kvalitet och genomslagskraft.

Specialunderstödet beviljades i år till Turun ammattikorkeakoulu tillsammans med Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Arcada, Centria-ammattikorkeakoulu, Karelia Ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu och Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

– Yrkeshögskolornas FUI-verksamhet har ökat avsevärt under de senaste åren, och en stor del av finansieringen kommer från olika EU-källor. Det är ett bevis på att det skett en kvalitativ utveckling beträffande FUI-kompetensen. Vår tredje ansökningsomgång visade att det pågår högklassiga och mångsidiga FUI-projekt vid yrkeshögskolorna runtom i landet, konstaterar forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

I ansökningarna beskrev yrkeshögskolorna inom vilket profileringsområde deras respektive FUI-projektplan placerar sig strategimässigt. En utomstående panel bedömde och poängsatte ansökningarna. Ministeriet beviljade finansiering till de projekt som varit framgångsrika i bedömningen och stödde högskolans profilering bäst. Ordförande för den internationella panelen var konsultative tjänstemannen Kirsti Vilén vid arbets- och näringsministeriet.

Ansökan om finansiering ordnades för tredje gången, och innebar fortsatt stöd till yrkeshögskolornas FUI-verksamhet med utgångspunkt i respektive yrkeshögskolas strategi.  Ett strategiskt profileringsområde kan till exempel vara branschspecifikt eller verksamhetsmässigt. I synnerhet önskade ministeriet se profileringsförslag som främjar samarbetet och arbetsfördelningen mellan olika yrkeshögskolor.

Sökande FUI-projekt Finansiering (euro)
Turun ammattikorkeakoulu tillsammans med Yrkeshögskolan Novia Applied Research Platform for Autonomous Systems 1 380 000
Yrkeshögskolan Arcada AI driven Nordic Health and Welfare 625 000
Centria-ammattikorkeakoulu Chemistry for Circular Economy 475 000
Karelia Ammattikorkeakoulu RDI Excellence in Creating an Age-friendly Society in Remote Areas 810 000
Metropolia Ammattikorkeakoulu Creating wellbeing in daily life through Inclusive RDI 725 000
Satakunnan ammattikorkeakoulu Data Lake Innovation Testbed for Future Hospitals 575 000
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Strengthening Business Transfer Ecosystems Through HEI Expertise 410 000


Till ansökningsomgången, som avslutades i april 2020, inkom sammanlagt 21 projektansökningar, av vilka en gemensam för två yrkeshögskolor. Sammanlagt söktes närmare 18 miljoner euro i finansiering.

I bedömningen fokuserade man på att planen ska vara realistisk och innovativ i förhållande till yrkeshögskolans strategi och styrkeområden. Därtill granskades bl.a. förslag som främjar samarbetet mellan olika yrkeshögskolor och arbetsfördelningen mellan dem.

Mer information

Direktör Erja Heikkinen, tfn 02953 30101
Undervisningsrådet Paavo-Petri Ahonen, tfn 02953 30247