Hoppa till innehåll

Ministeriet stöder yrkeshögskolornas FoUI-projekt för hållbar utveckling med fem miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2021 14.44
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat yrkeshögskolorna fem miljoner euro i statlig finansiering enligt prövning för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI). FoUI-projektansökan är ett etablerat sätt att stärka den strategiska planeringen och ledningen samt att stödja FoUI-verksamhetens kvalitet och genomslagskraft. Den riktade ansökningen genomfördes i år för fjärde gången.

Finansiering beviljades i år Yrkeshögskolan Haaga-Helia, Sydöstra Finlands Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Karelia, Yrkeshögskolan Laurea, Yrkeshögskolan Novia och Vasa yrkeshögskola med stöd av en gemensam ansökan, Satakunta yrkeshögskola och Åbo yrkeshögskola.

– Yrkeshögskolorna utvecklar på ett effektivt sätt praktiska lösningar såväl inom sina egna områden som nationellt. Yrkeshögskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet förtjänar uppskattning och stöd, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

I ansökningarna beskrev yrkeshögskolorna sina projektplaner för FoUI-verksamhet inom respektive profileringsområden och enligt respektive strategier. En utomstående panel bedömde och poängsatte ansökningarna. I bedömningen fokuserade man på att planen är realistisk och innovativ i förhållande till yrkeshögskolans strategi och styrkor. Finansiering beviljades de ansökningar som bedömdes vara lämpliga och som bäst stöder högskolans profilering. Ordförande för den internationella panelen är Ilmari Absetz som är programdirektör för temat bioekonomi och cirkulär ekonomi vid Business Finland.

Ett önskemål var att yrkeshögskolornas projekt ska anknyta till regionens och de viktigaste regionstädernas FoUI-miljöer. Vidare önskade man att FoUI-åtgärderna ska generera effekter av socialt, kulturellt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbar utveckling antingen för högskolans egen verksamhet eller för verksamhetsområdets eller regionstädernas verksamhet.

Till ansökningsomgången, som avslutades i juni 2021, inkom sammanlagt 20 projektansökningar, av vilka en ansökan var gemensam för två yrkeshögskolor. Sammanlagt söktes inemot 15 miljoner euro i finansiering.

Finansierade projekt

Yrkeshögskola Projektets namn Finansiering (beloppet i euro)
Haaga-Helia AI DRIVER! - Digital business transformations. Human AI interaction in service business and open education. 790 421
Karelia Sustainable Building Technologies – Community of Practise (SBTCP) 639 783
Laurea Empowering People towards Socially Inclusive Society 640 000
Novia och Vasa yrkeshögskola Flexible Energy Systems Integration and Optimization (FESIO) 750 600
Satakunta yrkeshögskola HEAL ‐ Healthier life with comprehensive indoor hygiene concept 627 840
Åbo yrkeshögskola Intelligent and sustainable stormwater management (ISMO) 789 692
Sydöstra Finlands Yrkeshögskola Competences and materials for low-carbon and circular economy-based construction - CIRCON 760 600

Ytterligare information:

  • Erja Heikkinen, direktör, tfn 0295 330 101
  • Matti Kajaste, undervisningsråd, tfn 0295 330 378