Hoppa till innehåll

Minister Henriksson träffade ministerkolleger i Stockholm

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2024 9.31
Pressmeddelande
Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson, skolminister Lotta Edholm samt utbildningsminister Mats Persson.
Under besöket träffade minister Henriksson skolminister Lotta Edholm samt utbildningsminister Mats Persson.

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson besökte Stockholm under måndagen och tisdagen 29.-30.1. Under besöket träffade minister Henriksson sina kolleger med ansvar för utbildningsärenden, skolminister Lotta Edholm samt utbildningsminister Mats Persson. Henriksson besökte även Sverigefinska skolan i Stockholm.

Under mötet med skolminister Edholm diskuterades betydelsen av grundläggande färdigheter för stärkandet av barns och ungas utbildning i efterdyningarna av PISA-resultaten. Med grundläggande färdigheter avses läsning, skrivning och matematiska färdigheter. Ministrarna diskuterade även att Finland kommer att höja minimitimantalet inom den grundläggande utbildningen med tre timmar utan att utvidga läroplanen. 

- Både i Finland och Sverige finns ett behov av att stärka de grundläggande färdigheterna. I dagens samhälle är läskunnighet särskilt viktigt och därför betonar regeringen nu åtgärder som ger lärare och elever mer tid att fokusera på den, sade undervisningsminister Henriksson.

Minister Henriksson betonade hemmets roll då det gäller att stärka läskunnigheten. Till exempel kan föräldrar och övriga vuxna läsa för barnen.

Undervisningsminister Henriksson träffade även utbildningsminister Mats Persson. Utöver ovan nämnda ämnen diskuterade ministrarna också yrkesutbildningen. Även Finlands LUMA-strategi 2030, som gäller kompetens inom naturvetenskaper, matematik och teknik för att stödja välfärden och tillväxten i samhället, berördes.

- Vi diskuterade överlag vikten av bildning. I framtiden kommer det att vara betydligt svårare att klara sig i arbetslivet utan en utbildning på andra stadiet eller en högskoleexamen. Vidare förde vi med bägge ministrar en god diskussion om traditionella läromedel och digitala, samt om vikten av att mobiltelefonerna inte får störa undervisningen, berättar Henriksson.

Minister Henrikssons besök infaller då Sverige precis har inlett sitt ordförandeskap för Nordiska ministerrådet. Utgångspunkten för det svenska ordförandeskapet är ett tryggare, grönare och friare Norden, med särskild fokus på mobilitet över gränserna och ökad integration. Efter Sveriges ordförandeskap är det Finland som tar över. 

Ytterligare information:
- Anita Westerholm, specialmedarbetare, tfn +358 295 330 085