Hoppa till innehåll

Minister Henriksson deltar i Europarådets undervisningsministerkonferens

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2023 14.23
Nyhet

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson deltar i Europarådets undervisningsministerkonferens som ordnas i Strasbourg den 28 och 29 september. Huvudtemat för konferensen är att främja utbildningens värdegrund och roll i den samhälleliga reformen. Andra centrala teman för konferensen är utbildning i kristider och utnyttjande av den digitala övergången i utbildningen.

Syftet med utbildningsministerkonferensen, som samlar Europarådets medlemsstater och observatörsmedlemmar, är bland annat att stärka utbildningens roll i förverkligandet av Europarådets värderingar – demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten. Avsikten är dessutom att godkänna fem slutsatser om aktuella utmaningar inom utbildningen och framtiden i anslutning till konferensens tema. En av slutsatserna som ska godkännas är Europarådets utbildningsstrategi ”Learners First” 2030. Målet med utbildningsstrategin är att främja en kultur av demokratiskt deltagande genom utbildning.

Minister Henriksson håller ett anförande om konferensens huvudtema med betoning på utbildningssystemens centrala roll när det gäller att fostra eleverna till demokratiskt medborgarskap. Andra viktiga teman i talet är att stärka samhällenas resiliens genom utbildning och att utnyttja artificiell intelligens på ett sätt som respekterar de mänskliga rättigheterna och demokratin.

- I Finland lär man sig målen för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter redan i grundskolan och det är viktigt att stödja ett aktivt medborgarskap på alla utbildningsstadier. Finland betonar betydelsen av dessa gemensamma europeiska värden. De är särskilt viktiga i dagens osäkra tider, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Finland har förbundit sig till Europarådets arbete. Finland visar också sitt stöd för Ukraina i den kristid som Rysslands anfallskrig orsakat, då utbildningens roll när det gäller att trygga barns och ungas välfärd blir allt viktigare.

Ytterligare information: specialmedarbetare Lisa Palm, puh. +358 295330381