Hyppää sisältöön

Korkeakouluille lisätukea toiminnan kehittämiseen ja yliopistokeskusten vahvistamiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2021 11.56
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut runsaat 13 miljoonaa euroa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen strategiseen kehittämiseen. Summa jakaantuu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen harjoittelukoulujen kesken.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen linjauksen mukaisesti ministeriö on varannut kolme miljoonaa euroa kohdennettavaksi loppuvuodesta 2021 yliopistokeskusten kehittämiseen. Tavoitteena on yliopistokeskusten vahvistaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää lokakuun lopussa saatavien hakemusten perusteella yliopistokeskuksille myönnettävän lisärahoituksen kohdentamisesta.

– Haluan osoittaa lisätukea korkeakoulujen kehittämiselle, yliopistokeskuksia unohtamatta. Tukemalla yliopistokeskuksia vahvistetaan niiden vaikuttavuutta alueilla ja valtakunnallisesti, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo.

Yliopistokeskukset sijaitsevat Kajaanissa, Kokkolassa, Lahdessa, Mikkelissä, Porissa ja Seinäjoella. Yliopistokeskuksilla on tärkeä rooli sijaintikaupunkiensa ja -maakuntiensa elinvoiman parantamisessa, osaamistason nostamisessa ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

– Päälinja tällä hallituskaudella on nostaa koulutustasoa ja vastata osaajapulaan koko maassa. Tätä linjaa on toteutettu nostamalla korkeakoulujen rahoitusta sekä jakamalla uusia koulutusvastuita ja 10 000 uutta aloituspaikkaa korkeakouluille kautta Suomen, ministeri Kurvinen jatkaa.

Ammattikorkeakouluista Centria AMK, Kajaanin AMK, Seinäjoen AMK sekä Karelia AMK saavat kukin 146 000 – 180 000 euron lisätuen toimintansa kehittämiseen strategiansa mukaisesti. Kaikki nämä neljä ammattikorkeakoulua ovat myös saaneet tällä hallituskaudella uusia koulutusvastuita. Lapin AMK saa 200 000 euroa elinkeinoelämän kanssa tehtävän TKI-toiminnan vahvistamiseksi. Rahoitus liittyy Kemin äkillisen rakennemuutoksen tukitoimiin.

Lisärahoitusta saavat kaikki yliopistot strategiansa mukaiseen kehittämiseen.

Lisämäärärahan korkeakoulukohtainen kohdentuminen

Yliopisto Yhteensä, euroa
Aalto-yliopisto 1 474 000
Helsingin ylipisto 2 177 000
Itä-Suomen yliopisto 887 000
Jyväskylän yliopisto 705 000
Lapin yliopisto 207 000
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto 318 000
Oulun yliopisto 977 000
Svenska handelshögskolan 101 000
Taideyliopisto 256 000
Tampereen yliopisto 1 092 000
Turun yliopisto 758 000
Vaasan yliopisto 247 000
Åbo Akademi 359 000
Myöhemmin kohdennetaan yliopistoille yliopistokeskusten kehittämiseen ja alueellisen vaikuttavuuden vahvistamiseen 3 000 000
Yhteensä 12 558 000
Ammattikorkeakoulu Yhteensä, euroa
Lapin ammattikorkeakoulu 200 000
Kajaanin ammattikorkeakoulu 146 000
Karelia-ammattikorkeakoulu 150 000
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 180 000
Centria-ammattikorkeakoulu 150 000
Yhteensä 826 000

Lisätietoja: ylijohtaja Atte jääskeläinen, p. 0295 330 309