Hoppa till innehåll

Medlemmarna i statens idrottsråds sektioner har utnämnts

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2023 14.25 | Publicerad på svenska 1.12.2023 kl. 8.23
Pressmeddelande

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har tillsatt två sektioner för statens idrottsråd och utnämnt medlemmarna i dem för idrottsrådets pågående mandatperiod 2023–2027.

Sektionen för forskning och utvärdering

 • Erja Rappe, ordförande, statens idrottsråd
 • Arto Hautala, Liikuntatieteellinen Seura
 • Olli J. Heinonen, Åbo universitet och Paavo Nurmi-centret
 • Helka-Liisa Hentilä, Stiftelsen Diakonissanstalten i Uleåborg
 • Stina Oksa, social- och hälsovårdsministeriet
 • Arto Pesola, Sydöstra Finlands Yrkeshögskola 
 • Elina Sillanpää, Jyväskylä universitet
 • Timo Ståhl, Institutet för hälsa och välfärd
 • Arja Uusitalo, Helsingfors universitet

Sektionen för prognostisering, framtid och likabehandling

 • Henrika Backlund, ordförande, statens idrottsråd
 • Riitta Hämäläinen-Bister, Företagarna i Finland
 • Sami Kokko, Jyväskylä universitet
 • Antti Laine, Liikuntatieteellinen Seura
 • Juha Malinen, tränare 
 • Jarno Parikka, Finlands Olympiska Kommitté
 • Heidi Pekkola, Suomen Liikunnan Alueet
 • Maria Salenius, Finlands Kommunförbund
 • Petri Tapio, Åbo universitet

Undervisnings- och kulturministeriet tillsätter sektionerna efter att ha hört idrottsrådet. Sektionerna består av en ordförande och högst åtta andra medlemmar. Sektionernas ordförande ska vara medlemmar i idrottsrådet.

Mer information: Esko Ranto, överdirektör, tfn 0295 330 115