Hoppa till innehåll

Idrottsorganisationer får 41,6 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2018 9.26
Pressmeddelande
Genförbundens största understöd på 2 025 000 gick till Finlands Bollförbund.

Idrottsminister Sampo Terho har beviljat statsunderstöden till idrottsorganisationer. Verksamheten understöds med hjälp av Veikkaus avkastning med totalt 41 670 000 euro.

- Understödet har ökat med 1 160 000 euro sedan förra året. 122 olika organisationer fick understöd. Att beloppet är större beror på att man slagit samman Finlands Olympiska kommittés särskilda understöd till ett riktat allmänt understöd. Målet med understödet är att man inför en flerårig utvärderingsperiod där understödsnivån utvärderas med tre till fyra års mellanrum. Målet är att besluten ska vara allt mer transparenta genom att man utvecklar datainsamlandet, säger minister Sampo Terho.

Av idrottsorganisationerna var det Finlands Olympiska Kommitté som fick det största understödet, 6 760 000 euro. Genförbundens största understöd på 2 025 000 gick till Finlands Bollförbund. Övriga betydande understöd beviljades till Finlands Gymnastikförbund (1 700 000 euro), Finlands Ishockeyförbund (1 480 000 euro), Finlands Innebandyförbund (1 130 000 euro), Finlands Friidrottsförbund (1 050 000 euro) och Finlands Skidförbund (1 040 000 euro). En ny organisation som får understöd fr.o.m. 2019 är Suomen brasilialaisen jujutsun liitto (SBJJL).

Undervisnings- och kulturministeriet inledde 2015 tillsammans med statens idrottsråd utvecklandet av ett resultatkortssystem för organisationer som främjar idrott och motion. Man har fortsatt att utveckla resultatkortet och att systematisera informationen. Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott samt Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa har tillsammans med ministeriet berett resultatkort om organisationer som främjar motion. Korten har för första gången varit till förfogande för alla organisationer som främjar idrott och motion.

I ansökningsanvisningarna 2018 för organisationer som främjar idrott och motion har ministeriet krävt av organisationerna att de uppger antalet personliga medlemmar i medlemsföreningen eller antalet personliga medlemmar i förbundet, vilket ska vara verifierbart fr.o.m. ingången av nästa år. Ministeriet har utvecklat understödssystemet och ansökningsprocessen för organisationer som främjar motion och idrott till att vara mer öppen och transparent än tidigare.

Mer information:
- överinspektör Hannu Tolonen, tfn 02953 30314
-specialmedarbetare Toni Ahva, tfn 02953 30340