Hoppa till innehåll

Idrotts- och motionsföreningar har raskt satt igång med idrott, motion och träning på distans

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2020 9.30 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 14.48
Nyhet

Koronaepidemin har omvandlat hela verksamhetsmiljön och -kulturen inom idrott och motion. Medan kärnverksamheten tidigare var förlagd till inomhus- och utomhusanläggningar, har den nu flyttat till gårdsplaner och ”moln”. På grund av begränsningarna av rörelse- och mötesfriheten har det aktiviteter som fysiskt utövats tillsammans med andra minskat eller upphört helt och hållet. I stället har utövandet av idrott och motion samt träningsverksamheten övergått till sociala medier, Skype, Zoom, tv eller andra digitala kanaler.

Jag är oerhört stolt och tacksam över hur fantastiskt många föreningar, tränare och handledare på ett kameleontlikt sätt har anpassat sig till undantagsförhållandena, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Verksamheten har blixtsnabbt omorganiserats så den sköts via distansträffar och -träning. Nu anlitas digitaltekniken på uppfinningsrika och aldrig tidigare skådade lösningar, såväl inom träning på lagnivå och för att höja grundkonditionen som för att träna upp interaktionsförmågan och den mentala sidan samt upprätthålla känslan av samhörighet.

Särskilt beröm förtjänar alla idrottande barn och unga som trots det svåra läget modigt gått in för nya verksamhetssätt, inte bara när det gäller skolan, utan också ifråga om sina favorithobbyer inom idrott och motion.

Direktör Tiina Kivisaari vid undervisnings- och kulturministeriet ansvarsområde för idrott instämmer med ministern, och uppmanar alla föreningar och klubbar samt tränare att dela med sig av nya verksamhetssätt och förfaranden. Det som befunnits gott bör man ta modell av, och ovanpå det är det fritt fram att kläcka nya idéer tillsammans. Undervisnings- och kulturministeriet vill stödja fältet i det arbetet, och bad därför några idrottsorganisationer om information om vilka nya verksamhetssätt de redan infört och vad de planerar att införa, både på riksnivå och lokalt.

Svaren visade att det redan pågår en hel del nya aktiviteter både inom föreningarna, grenförbunden och andra organisationer som främjar motion. Till exempel inom gymnastiken, där tävlingssäsongen endast befunnit sig i startgroparna på grund av det eskalerande coronaläget, fortgår träningarna för tävlingslagens del målmedvetet i form av träning på egen hand  i kombination med träning som leds på distans. Lagen har reviderat planerna för säsongen, bland annat genom att flytta träningar som gäller grundkonditionen och inövandet av nya tävlingsprogram till sensommaren, med förhoppning om att kunna tidigarelägga höstsäsongen.

I lagsporter, som fotboll, korgboll och ishockey, ger föreningarna spelarna träningstips, och tränarna följer med träningarna på distans och för utvecklingssamtal med spelarna.  Konståkningsföreningarna ordnar bland annat live-streamade träningar som alla som utövar sporten och deras familjer får delta i. Dessutom har isdansarna gått in för att filma en del av träningspasset och skicka videon till tränaren för att få feedback på hur passet gått och hur de utvecklats. En annan populär idé är gemensamma videoträffar och ”kvällar med laget” för att hålla lagandan uppe.

Grenförbunden har gjort ett jättelikt arbete för att hjälpa föreningar, idrottare och amatörer på alla nivåer att klara sig i det exceptionella läge vi befinner oss i. Förbunden har stött medlemmarna via en ständig och aktuell informationsgång, rådgivning, instruktioner och annat slags stöd. De har beviljat direkt ekonomiskt föreningsstöd, utarbetat nytt material, förberett distansmöten, byggt upp materialbanker, ordnat distansdiskussioner och delat med sig av bästa praxis hos olika föreningar.  Dessutom har de arbetat för det allmännas väl i vidare mening, som genom att ordna rastgymnastik på distans för skolelever (Finlands Gymnastikförbund) och börjat föra mat till riskgrupper eller gå till butiken för dem som hör till riskgrupper (korgbollsförbunden).

Bland aktörerna för främjande av en rörlig livsstil har Suomen Latu sammanställt en minneslista för motion och friluftsliv och delat med sig av det material som finns i materialbanken som handlar om hur man får barn och familjer att röra på sig  mer. Äldreinstitutets program Kraft i åren har för sin del sammanställt idéer och verksamhet för att få äldre att röra på sig mer och också fått tv-kanaler på riksnivå att aktivt producera material för seniorer och dem som träffar dem. 

Kisakallio idrottsinstitut som ordnar utbildningsexport för idrottssektorn och erbjuder Kina utbildningskonceptet Finnish Pop Up School har startat upp Online-utbildningar och utbildningspromoveringar för Kina sedan pop up-programmet ställdes in. Många olika sändningar som live-streamats har haft som tema utbildningssystemet i Finland, fenomenbaserad pedagogik och naturligtvis hur vi undervisar och hur barn lär sig gymnastiska färdigheter.  

I det tråkiga läge vi befinner oss i är det värdefullt att också identifiera positiva trender. Det verkar som om många människor rent av gått in för mer fysisk aktivitet och vardagsmotion.  Undantagsförhållandena har fått vår befolkning att bege sig ut för att motionera i så stor utsträckning att de populäraste friluftsställena blivit tvungna att stänga. Sambandet mellan att vandra i naturen och att hållas alert och i form har börjat värderas mycket högt. Det är också många som gjort hemmajumpa till en del av vardagen. 

Vi på ministeriet tror att de nya förfaranden och sätt att göra saker på som uppstått under krisen är något vi alla kan dra nytta av och att det är något som kan stärka hela idrottssektorn den dag vi får återgå till en normal vardag igen.

Exempel på aktiviteter inom organisationer som främjar idrott och motion i coronatider  (Exemplen är tills vidare på finska)

Mer information: kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen , tfn 0295 3 30054.