Hoppa till innehåll

Lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser Lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil för projekt som främjar en rörlig livsstil 2024. Understöden söks hos regionförvaltningsverken. Understödets huvudsakliga mål är att öka utövandet av motion och idrott och den fysisk aktiviteten hos den finländska befolkningen under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite.  

Med hjälp av lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil verkställs riksomfattande program för främjande av idrott och motion, det vill säga helheten I Rörelse på lokal nivå. De centrala principerna är ett tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete, integrering av motion i det finska samhället samt jämställdhet mellan könen och likabehandling.

Obs! Denna ansökan gäller inte ökad motion under skol- eller studiedagen. 

Understödet kan beviljas 

 • kommuner samt registrerade organisationer och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik. 

Understöd kan dock inte beviljas till exempel

 • direkt till kommunernas enheter för småbarnspedagogik (sökanden ska vara en kommun)
 • direkt till kommunernas serviceenheter för äldre (sökanden ska vara en kommun)
 • direkt till idrottsföreningar och andra lokala föreningar; de kan delta i projekt som genomförs av aktörer som är berättigade till understöd 
 • direkt till att enskilda arbetsplatser (sökanden ska vara en kommun)
 • regionala organisationer och välfärdsområden
 • oregistrerade organisationer 
 • privatpersoner 
 • för kommersiell verksamhet.

Centrala stödformer för projekt som främjar en motionsinriktad livsstil inom undervisnings- och kulturministeriets idrottsväsendes förvaltningsområde

Ansökningstiden börjar den 7 november 2023.
Ansökningstiden löper ut den 11 december 2023 kl. 16.15.

För att stöd ska kunna beviljas, måste riksdagen anvisa nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2024. Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta beslut om understöd före början av mars 2023. De sökande informeras skriftligt om beslutet.

 • Idrottslagen (390/2015) 
 • Statunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslagen (1325/2014)
 • Lagen om främjande av integration (1386/2010)

Ytterligare information

E-postadresserna enligt:
[email protected]

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV) 
Idrottsväsendets överinspektör Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, huvudkontor i Vasa 
Idrottsväsendets överinspektör Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822

Regionförvaltningsverket i Norra Finland omfattar landskapen Kajanaland och Norra Österbotten: 
Regionförvaltningsverket i Norra Finland 
Idrottsväsendets överinspektör Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Östra Finland omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen:
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, huvudkontor i S:t Michel
Idrottsväsendets överinspektör Tapio Niskanen, tfn 0295 016 336

Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta: 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, huvudkontor i Åbo 
Idrottsväsendets inspektör Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303

***

Innehållsmässig rådgivning för projekten:

I RÖRELSE – RIKSOMFATTANDE PROGRAM FÖR MOTIONSFRÄMJANDE 
Familjen i rörelse (på finska)
Småbarnspedagogiken i rörelse
Vuxna i rörelse (på finska)
Ikiliikkuja/äldre personer (på finska)

REGIONALA IDROTTSORGANISATIONER

Regionförvaltningsverkens handbok för statsunderstöd – ansökan, användning och tillsyn