Hoppa till innehåll

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho:
Olympiafonden grundas, projektet Studier i rörelse kör igång och konsten främjas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2018 14.09 | Publicerad på svenska 30.8.2018 kl. 11.48
Pressmeddelande

Regeringen har under budgetförhandlingarna onsdagen den 29.8.fattat beslut om innehållet i statens budgetproposition för 2019. Man föreslår nya stödmodeller för toppidrott och man satsar på att främja konst.

För att stärka förutsättningarna för toppidrotten bereder sig staten på att kapitalisera den olympiafond som bildas genom att till fonden överföra statsägd aktieförmögenhet motsvarande högst 20 miljoner euro. Till fonden tillförs statligt kapital i samma proportion som privat kapital.

- Grundandet av Olympiafonden är ett viktigt steg för att stöda den finländska toppidrotten. Fondens avkastning används för att stöda idrottare, så som t.ex. för utvecklandet av miljöer för daglig träning samt för förbättrandet av idrottares socioekonomiska ställning, säger Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

- Meningen är nu att få mer privat finansiering till toppidrotten. Vi kommer att inleda fondens praktiska beredningsarbete med Finlands Olympiska kommitté med en snabb tidtabell.

Staten ökar under 2019 anslagen till främjande av konst med åtta miljoner euro. Medlen tas ur avkastningen från penningspelsverksamhet.

- Det är fint att anslagen allokeras till bl.a. det fria fältets föreställande konst samt till barns och ungas lika möjligheter att delta i konst och kultur. Bägge får två miljoner euro, säger minister Terho.

Som ett av regeringens spetsprojekt har man under 2015-2018 förverkligat programmet Skolan i rörelse vars mål har varit att alla grundskoleelever rör på sig minst en timme per dag. Programmet har varit lyckat och omfattar nu 90 procent av kommunerna, grundskolorna och grundskoleeleverna. Nu utvidgas programmet till att omfatta också andra stadiet och programmet Studier i rörelse finansieras under 2019 med totalt 2,8 miljoner euro. Man har redan under 2017-2018 genomfört ett lyckat försöksprojekt på andra stadiet med 50 läroanstalter. Programmet Studier i rörelse bygger på det försöksprojektet.

- Skolan i rörelse har varit en framgångshistoria och behöver nu en uppföljare. Genom mera rörelse och motion stöder vi ungas välmående och lärande, och det spelar en stor roll särskilt för de barn som rör på sig minst. Programmet Studier i rörelse och Olympiafonden är centrala åtgärder i historiens första idrottspolitiska redogörelse, som tas upp till behandling under hösten, säger minister Terho.

Regeringen kom överens om ett tillägg för undervisningsmaterial. Understödet riktas till en studerande ha som är yngre än 20 år och berättigad till förhöjd studiepenning på grund av familjens små inkomster samt på motsvarande sätt en studerande som är yngre än 17 år och studerar vid gymnasieutbildning eller yrkesinriktad utbildning och vars familj har små inkomster. Tillägget är 46,80 euro per månad. Vid gymnasiestudier ökar antalet månader då studiestöd betalas ut per läsår från 9 till 10 månader. Rätten till studiestöd och stöd för skolresor utvidgas till att gälla grundläggande utbildning också vid andra läroanstalter än folkhögskolor för personer som passerat läropliktsåldern.

- Tillägget för undervisningsmaterial stöder yrkesstuderande och gymnasister som kommer från familjer med små inkomster. Det är i nationens intresse att ingen begåvning går till spillo på grund av pengabrist. Kostnaderna på andra stadiet får inte för någon bli ett hinder för studierna, påminner minister Terho.

Upplysningar:
- specialmedarbetare Toni Kokko, tfn 0295 330 113
- specialmedarbetare Toni Ahva (intervjuförfrågningar), tfn 0295 330 340

Beloppen kan ändras och är offentliga först efter statsrådets session den 17 september 2018. Då lämnas också budgetpropositionen till riksdagen för behandling.

Statsrådets pressmeddelande 29.8.2018: Kompetens, sysselsättning, tillväxt och livsmedel i huvudfokus i budgetpropositionen för 2019

Idrott Kultur Sampo Terho Spetsprojekt Studiestöd