Hyppää sisältöön

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho:
Olympiarahasto perustetaan, Liikkuva opiskelu –hanke käynnistyy ja taiteen edistämiseen panostuksia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2018 14.09
Tiedote

Hallitus sopi keskiviikkona 29.8. budjettiriihessä valtion vuoden 2019 talousarvioesityksen sisällöstä. Huippu-urheiluun etsitään uusia tukimalleja ja taiteen edistämiseen panostetaan.

Huippu-urheilun edellytysten vahvistamiseksi valtio varautuu pääomittamaan perustettavaa olympiarahastoa siirtämällä sille valtion omistamaa osakevarallisuutta enintään 20 miljoonalla eurolla. Valtion pääomitus tehdään samassa suhteessa yksityisen pääoman kanssa.

- Olympiarahaston perustaminen on tärkeä askel suomalaisen huippu-urheilun tukemiseksi. Rahaston tuottoa käytetään urheilijan polun tukemiseen, kuten päivittäisharjoittelun toimintaympäristöjen kehittämiseen sekä urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseen, sanoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

-Erityisesti yksityistä rahoitusta on nyt tarkoitus saada huippu-urheilulle lisää. Rahaston käytännön valmistelutyö aloitetaan Suomen Olympiakomitean kanssa pikaisella aikataululla.

Valtio lisää vuonna 2019 kahdeksan miljoonaa euroa rahapelitoiminnan voittovaroja taiteen edistämiseen.

- On hienoa, että lisäyksiä nyt kohdistetaan mm. esittävän taiteen ns. vapaan kentän tukeen sekä lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin osallistua taiteeseen ja kulttuuriin, molempiin miljoona euroa, ministeri Terho toteaa.

Hallituksen kärkihankkeena on vuosina 2015-2018 toteutettu Liikkuva koulu–ohjelmaa, jonka tavoitteena on ollut tuoda tunti liikuntaa päivässä jokaisen peruskoululaisen päivään. Ohjelma on onnistunut erinomaisesti ja se on saavuttanut noin 90 prosentin kattavuuden kunnista, peruskouluista ja peruskoululaisista. Liikkuva koulu –ohjelma laajennetaan toisen asteen opiskelijat kattavaksi Liikkuva opiskelu –ohjelmaksi, jota rahoitetaan vuonna 2019 yhteensä 2,8 miljoonalla eurolla.

-Liikkuva koulu on ollut menestystarina, joka tarvitsee jatko-osan. Liikunnan lisäämisellä tuetaan nuorten hyvinvointia sekä oppimista, ja sillä on merkittävä rooli erityisesti vähiten liikkuville lapsille. Liikkuva opiskelu –ohjelma ja Olympiarahasto ovat keskeisiä toimenpiteitä syksyllä käsittelyyn tulevassa historian ensimmäisessä liikuntapoliittisessa selonteossa, toteaa ministeri Terho.

Hallitus sopi oppimateriaalilisästä, joka suunnataan opintorahan vähävaraiskorotukseen oikeutetuille alle 20-vuotiaille sekä pienituloisten perheiden alle 17-vuotiaille lukio- tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Oppimateriaalilisää maksetaan 46,80 euroa kuukaudessa. Lisäksi lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaikaa pidennetään kuukaudella yhdeksästä kymmeneen kuukauteen.

- Oppimateriaalilisä tukee pienituloisten perheiden ammattiin opiskelevia ja lukiolaisia. On kansakunnan etu, ettei kenenkään lahjakkuus mene hukkaan rahapulan takia. Toisen asteen opintojen kustannuksista ei saa tulla kenellekään este edetä opinnoissa, ministeri Terho muistuttaa.

Lisätietoja:
- erityisavustaja Toni Kokko, puh. 0295 330 113
- erityisavustaja Toni Ahva (haastattelupyynnöt), puh. 0295 330 340

Luvut saattavat muuttua, ja ne ovat lopullisia valtioneuvoston jälkeen 17.9.2018. Eduskuntakäsittelyyn talousarvioesitys annetaan 17.9.

VN-tiedote 29.8: Hallitus totesi viimeisessä budjettiriihessä saavuttavansa talouspoliittiset tavoitteensa: Osaaminen, työllisyys, kasvu ja ruoka pääosissa vuoden 2019 budjettiesityksessä