Hoppa till innehåll

Leena Nissilä ny direktör för Institutet för de inhemska språken

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2021 9.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt filosofie doktor Leena Nissilä till direktör för Institutet för de inhemska språken. Utnämningen är på fem år och inleds den 1 oktober 2021.

Nissilä har varit direktör för Helsingfors universitets språkcentrum sedan januari 2021. Från 2004 arbetade hon i olika uppgifter vid Utbildningsstyrelsen, och var bland annat chef för enheten för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik samt enhetschef och undervisningsråd vid enheten för fritt bildningsarbete och utbildning för kulturgrupper. Åren 1995 –2004 skötte Nissilä olika uppgifter med anknytning till finska språket inom undervisnings- och undervisningsförvaltningen i Finland och i Estland.

Hon har flera förtroendeuppdrag och andra åtaganden inom sitt område, inklusive flera internationella uppdrag och ansvar för publikationsverksamhet. Bland annat har hon varit medlem i studentexamensnämnden sedan 2007, och är nämndens vice ordförande sedan 2019. Nissilä är filosofie doktor i finska språket.

Institutet för de inhemska språken är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Till institutets uppgifter hör språkvård av finska och svenska språken, rådgivning och ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete. Institutet samordnar dessutom språkvården av samiska, teckenspråk och romani.

Institutets direktör har till uppgift att leda, utveckla och övervaka institutets verksamhet samt att inför undervisnings- och kulturministeriet svara för att verksamheten ger resultat och målen nås. Tjänsten söktes av 16 personer.

Mer information: överdirektör Atte Jääskeläinen, tfn 0295 330309.