Hyppää sisältöön

Kotuksen johtajaksi Leena Nissilä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2021 9.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Kotimaisten kielten keskuksen johtajaksi filosofian tohtori Leena Nissilän. Johtajan viisivuotinen virkakausi alkaa 1. lokakuuta 2021.

Nissilä on toiminut Helsingin yliopiston kielikeskuksen johtajana tammikuusta 2021. Vuodesta 2004 alkaen hän on työskennellyt Opetushallituksen eri tehtävissä, muun muassa päällikkönä Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -yksikössä sekä yksikön päällikkönä ja opetusneuvoksena Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus -yksikössä. Vuosina 1995–2004 Nissilä on toiminut erilaisissa suomen kieleen liittyvissä opetus- ja opetushallinnon tehtävissä Suomessa ja Virossa.

Nissilällä on alaansa liittyviä luottamus- ja muita toimia sekä kansainvälisiä tehtäviä ja julkaisutoimintaa. Hän on muun muassa toiminut vuodesta 2007 Ylioppilastutkintolautakunnan jäsenenä ja vuodesta 2019 lautakunnan varapuheenjohtajana. Koulutukseltaan Nissilä on filosofian tohtori suomen kielen alalta.

Kotimaisten kielten keskus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto. Keskuksen tehtäviä ovat suomen ja ruotsin kielen huolto, neuvonta ja sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjoihin liittyvä tutkimus. Lisäksi keskus koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa.

Kotuksen johtaja johtaa, valvoo ja kehittää keskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Johtajan virkaa haki 16 henkilöä.

Lisätietoja: ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. 0295 330 309.