Hoppa till innehåll

Barns rätt till småbarnspedagogik som heldagsvård återinförs

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 11.34
Pressmeddelande

Lagen om småbarnspedagogik ändras så att alla barn har lika rätt till småbarnspedagogik. Genom ändringen stärker man barns likvärdighet oberoende av föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden och familjernas situation. Regeringen avlät på måndagen en proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn.

Barns subjektiva rätt till småbarnspedagogik begränsades den 1 augusti 2016 till 20 timmar per vecka. I och med lagändringen kommer alla barn framöver att ha rätt att delta i småbarnspedagogiken enligt sitt behov. Rätten till småbarnspedagogik ska inte längre vara beroende av om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare arbetar på heltid eller deltid, är arbetslösa eller deltar i utbildning eller arbetspraktik som ordnas som en arbetskraftspolitisk åtgärd, eller är företagare eller studerar.

Familjens situation ska framöver inte heller påverka stödnivån för privat vård.

Om en av barnets föräldrar är familjeledig eller vårdledig för att sköta ett annat av familjens barn, ska inte heller detta påverka småbarnspedagogikens omfattning.

Ändringen i lagen om småbarnspedagogik är en del av målen i regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering.

Åtskilliga undersökningar och internationella jämförelser har visat att småbarnspedagogik av god kvalitet har en positiv inverkan på barnens framtida skolgång och studieframgångar samt på hur de klarar sig i samhället. I undersökningarna anses det vara viktigt att delta i småbarnspedagogisk verksamhet av hög kvalitet.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2020.

Upplysningar: Anne-Marie Brisson, regeringsråd (UKM), tfn 02953 30079

Antti Rinne Småbarnspedagogik Utbildning