Hyppää sisältöön

Lapsen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautuu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2019 11.34
Tiedote

Varhaiskasvatuslakia muutetaan siten, että kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Muutoksella vahvistetaan lasten yhdenvertaisuutta vanhempien työmarkkina-asemasta ja perheen tilanteesta riippumatta. Hallitus antoi maanantaina eduskunnalle esitykset varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta.

Lasten subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus rajattiin 1.8.2016 lukien 20 tuntiin viikossa. Nyt tehtävän lakimuutoksen myötä kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan. Oikeus varhaiskasvatukseen ei riipu siitä, onko lapsen vanhempi tai muu huoltaja työssä koko- tai osa-aikaisesti, ovatko he työttöminä tai osallistuvatko työvoimapoliittisina toimina järjestettyihin koulutuksiin tai työharjoitteluun tai ovatko vanhemmat yrittäjiä tai opiskelevatko he.

Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei myöskään vaikuta jatkossa, onko lapsen vanhempi perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.

Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.

Varhaiskasvatuslain muutos on osa pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman tavoitteita.

Lukuisat tutkimukset ja kansainväliset vertailut ovat osoittaneet, että laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa positiivisesti lasten myöhempään koulutiehen ja menestymiseen opinnoissa ja yhteiskunnalliseen pärjäämiseen. Tutkimuksissa pidetään laadukkaaseen varhaiskasvatukseen osallistumista tärkeänä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson (OKM), puh. 02953 30079

Hallituksen esitys on julkaistu päätösaineistoissa

Antti Rinne Koulutus Varhaiskasvatus