Hoppa till innehåll

Lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare förnyas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2019 10.18 | Publicerad på svenska 14.10.2019 kl. 13.11
Nyhet

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att bereda ett förslag till reform av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare. Arbetsgruppens verksamhetsperiod är 1.11.2019-31.10.2020.

Ordförande för arbetsgruppen är  direktör Minna Karvonen vid undervisnings- och kulturministeriet. Övriga medlemmar är undervisningsråd Paavo-Petri Ahonen, regeringssekreterare Elina Anttila, kulturrådet Leena Laaksonen och undervisningsråd Marja Pulkkinen vid undervisnings- och kulturministeriet, specialsakkunnig Ansa Aarnio vid Centret för konstfrämjande, generalsekreterare Reetta Kettunen vid Delegationen för informationsspridning, verksamhetschef Suvi Oinonen vid Finlands Författarförbund, verksamhetscef Sanna Haanpää vid Finlands facklitterära författare, ordförande Heikki Karjalainen vid Finlands översättar- och tolkförbund, verksamhetschef Sonia Meltti vid Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf och  verksamhetsledare Johanna Sandberg vid Finlands svenska författareförening.

Arbetsgruppen bör lägga fram förslag till mål för lagen, till grunderna för hur stipendier och understöd fördelas, hur man ansöker och beslutar om understöden samt om hur stipendierna fördelas mellan författare och översättare. Förslaget ska läggas fram som en regeringsproposition.

Lagen från 1961 är på många sätt föråldrad. Trots att man gjort ändringar finns det flera bestämmelser som är tekniskt föråldrade. Därutöver har samhälleliga förändringar, så som t.ex. ett bättre socialskyddssystem och grundandet av konstnärspensionssystemet påverkat äldre författares ställning. I enlighet med statsminister Antti Rinnes notering i regeringsprogrammet ” Utgivningen av vetenskaplig litteratur på de inhemska språken stöds”, borde förhållandet mellan hur stipendier och understöd fördelas uppdateras.

Nämnden för biblioteksstipendier åt författare och översättare verkar i anslutning till Centret för konstfrämjande och beslutar om stipendier och understöd.

Upplysningar: Leena Laaksonen, kulturråd, tfn 0295 330 175