Hyppää sisältöön

Lakia eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista uudistetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2019 10.18
Uutinen

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi on 1.11.2019-31.10.2020.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Minna Karvonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Muita jäseniä ovat opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, hallitussihteeri Elina Anttila, kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen ja opetusneuvos Marja Pulkkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, erityisasiantuntija Ansa Aarnio Taiteen edistämiskeskuksesta, pääsihteeri Reetta Kettunen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnasta, toiminnanjohtaja Suvi Oinonen Suomen Kirjailijaliitosta, toiminnanjohtaja Sanna Haanpää Suomen Tietokirjailijoista, puheenjohtaja Heikki Karjalainen Suomen kääntäjien ja tulkkien liitosta, toiminnanjohtaja Sonia Meltti Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry:stä ja verksamhetsledare Johanna Sandberg Finlands svenska författareföreningistä.

Työryhmän tulee sisällyttää ehdotukseensa esitykset lain tavoitteista, apurahoja ja avustuksia koskevan määrärahan määräytymisperusteista, niiden hakemisen ja päätöksenteon järjestämisestä sekä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävien apurahojen jakosuhteesta. Ehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Voimassa oleva laki vuodelta 1961 on monelta osin vanhentunut. Huolimatta lakiin tehdyistä useista muutoksista siinä on monia teknisesti vanhentuneita säännöksiä. Lisäksi yhteiskunnalliset muutokset, kuten sosiaaliturvajärjestelmän parantuminen ja valtion taiteilijaeläkejärjestelmän perustaminen, ovat vaikuttaneet iäkkäiden kirjailijoiden asemaan.  Myös pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman kirjauksen ”Tuetaan kotimaisilla kielillä kirjoitetun tiedekirjallisuuden julkaisemista” mukaisesti apurahojen ja avustusten jakosuhdetta on tarpeen uudistaa.

Apurahoista ja avustuksista päättää kirjastoapurahalautakunta, joka toimii Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Leena Laaksonen, p. 0295 330 175