Hoppa till innehåll

Lagen om biblioteket för synskadade föreslås bli reviderad

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2021 9.35 | Publicerad på svenska 17.12.2021 kl. 15.26
Pressmeddelande
Foto: Celia

Arbetsgruppens förslag till reform av lagen om biblioteket för synskadade har färdigställts. Namnet på den nya lagen föreslås bli lagen om tillgänglighetsbiblioteket Celia. Genom lagen preciseras bibliotekets uppgifter samt bibliotekets roll som sakkunnig i fråga om tillgänglig publicering. Arbetsgruppens förslag överlämnades till forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen den 17 december.

I lagen föreslås bestämmelser om samverkan med de allmänna biblioteken och andra aktörer samt om användnings- och låneförbud gällande bibliotekets material och om bibliotekets rätt att utfärda användningsregler för bibliotekets kunder. Dessutom föreslås det att lagen om allmänna bibliotek ändras på grund av namnändringen.

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om tillgänglighetsbiblioteket Celia, som ska ersätta den gällande lagen om biblioteket för synskadade. Det nya namnet är tillgänglighetsbiblioteket Celia, vilket svarar bättre mot bibliotekets nuvarande verksamhet. Biblioteket ska fortfarande vara ett ämbetsverk som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. 

Biblioteket främjar aktivt läsande, mångsidig läskunnighet och kontinuerligt lärande genom att erbjuda tillgång till tillgängligt biblioteksmaterial och tillgängliga  läromedel. Syftet är att förbättra jämlikheten i samhället för personer med en synskada  eller någon annan läsnedsättning.

- Var och en som är bosatt i Finland har rätt att lära sig samt att få tillgång till information och till litteraturens värld. Det här är en absolut väsentlig del av demokratin och bildningssamhället. Det är ytterst viktigt att vi i Finland sörjer för bibliotekstjänsterna för personer med en synskada eller någon annan läsnedsättning och bidrar till tillgänglig publicering i vårt samhälle, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Bibliotekets huvudsakliga uppgift ska enligt förslaget fortfarande vara att producera och utveckla bibliotekstjänster för personer med en synskada  eller någon annan läsnedsättning. Tjänsterna för förmedling och utlåning av bibliotekets material ska fortfarande vara avgiftsfria. 
Enligt förslaget ska bibliotekets sakkunniguppgift preciseras så att biblioteket vara sakkunnigt i fråga om bibliotekstjänster och publicerande som är tillgängligt för personer med en synskada  eller någon annan läsnedsättning. 

Ett syfte med propositionen är att få bestämmelserna om biblioteket att motsvara den nivå som den nuvarande grundlagen förutsätter. I lagen föreslås noggrant avgränsade och exakta bestämmelser om de frågor som kan regleras genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. 

I lagen föreslås grundläggande bestämmelser om bibliotekets direktör, direktion och Braille-delegationen.

Regeringens proposition med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia: arbetsgruppens rapport (rapporten innehåller en resumé på svenska)

Mer information: regeringssekreterare Elina Anttila, tfn 0295 330 184, kulturrådet Tapani Sainio, tfn 0295 330336
 

Antti Kurvinen Bibliotek Kultur