Hyppää sisältöön

Laki näkövammaisten kirjastosta esitetään uudistettavaksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2021 9.35
Tiedote
Kuva: Celia

Työryhmän ehdotus näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamiseksi on valmistunut. Uuden lain nimi olisi laki Saavutettavuuskirjasto Celiasta. Lailla tarkennettaisiin kirjaston tehtäviä sekä kirjaston roolia saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana. Työryhmän ehdotus luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle 17. joulukuuta.

Laissa säädettäisiin yhteistyöstä yleisten kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa sekä kirjaston aineistojen käyttö- ja lainauskiellosta sekä kirjaston oikeudesta antaa kirjaston asiakkaita koskevat käyttösäännöt. Lisäksi yleisistä kirjastoista annettua lakia muutettaisiin viraston nimenmuutoksen johdosta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Saavutettavuuskirjasto Celiasta, joka korvaisi voimassa olevan lain Näkövammaisten kirjastosta. Kirjaston uudeksi nimeksi esitetään Saavutettavuuskirjasto Celiaa, joka vastaisi paremmin kirjaston nykyistä toimintaa. Kirjasto säilyisi edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona. 

Kirjaston tarkoituksena olisi edistää aktiivista lukemista, monipuolisia lukutaitoja ja jatkuvaa oppimista tarjoamalla pääsyn saavutettavaan kirjastoaineistoon ja oppimateriaaliin sekä parantaa näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

- Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus oppia, päästä tiedon äärelle sekä nauttia kirjallisuudesta. Tämä on aivan olennainen osa demokratiaa ja sivistysyhteiskuntaa.On ensiarvoisen tärkeää, että Suomessa huolehditaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisen henkilöiden kirjastopalveluista ja tuetaan saavutettavaa julkaisemista yhteiskunnassa, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Kirjaston pääsiallisena tehtävänä säilyisi näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden kirjastopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Kirjaston aineistojen välitys- ja lainauspalvelut säilyisivät edelleen maksuttomina. 

Kirjaston asiantuntijatehtävää tarkennettaisiin siten, että kirjasto toimisi lukemisesteisten kirjastopalvelujen ja saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana. 

Esityksen yhtenä tavoitteena on saattaa kirjastoa koskevat säädökset nykyisen perustuslain edellyttämälle tasolle. Lakiin ehdotetaan otettavaksi tarkkarajaiset ja täsmälliset säännökset siitä, mistä asioista voitaisiin säätää opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi kirjaston johtajaa, johtokuntaa ja Braille-neuvottelukuntaa koskevat perussäännökset.

Työryhmän esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta: työryhmän raportti

Lisätietoja: hallitussihteeri Elina Anttila, p. 0295 330 184 ja kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio p. 0295 330 336