Hoppa till innehåll

Omfattande hörande på webben om idrott och motion

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2018 12.07 | Publicerad på svenska 13.3.2018 kl. 10.46
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet och statens idrottsråd inleder ett omfattande hörande på webben om idrott, motion och toppidrott. Hörandet ingår i beredningen av regeringens idrottspolitiska redogörelse. Hörandet på webben är öppet till den 28 mars.

”Det behövs en grundlig diskussion om betydelsen och utvecklandet av motion och idrott. Aktörer inom idrottsområdet, beslutsfattare och vanliga medborgare tas med i diskussionen.”, säger idrottsminister Sampo Terho.

”Webbhörandet riktar sig till alla. Vi hoppas att hörandet på ett omfattande sätt når olika ålders- och befolkningsgrupper som har olika synpunkter på motion och idrott. Det är frågan om den första idrottspolitiska redogörelsen i historien, så nu har alla också en historisk möjlighet att delta i utvecklandet av den finländska idrotten.”

Den idrottspolitiska redogörelsen kommer att ange riktlinjerna för statens idrottspolitiska mål och åtgärder för inkommande år. I anslutning till redogörelsen kommer riksdagen att föra en ingående debatt om betydelsen av idrott och motion samt deras samhälleliga utveckling.  

Nya synpunkter, utvecklingsidéer och tankar som gäller behovet av fysisk aktivitet samt vardags- och nyttomotion välkomnas. Därtill beaktas synpunkter på fri och ledd idrott och motion, tävlingsidrott och idrott och motion på fritiden. Även utvecklingen av elitidrotten har i stor omfattning beaktats i upplägget av hörandet.   

Man kan delta i hörandet på finska, svenska eller engelska. Alla olika språkversioner öppnas vecka 11. Webbhörandet är öppet till den 28 mars. Ministeriet och idrottsrådet ser gärna att informationen om hörandet delas i stor omfattning inom olika nätverk.

Webbhörandet är öppet fram till den 28 mars.

Webbhörandet är bara ett led i beredningen av redogörelsen. Undervisning- och kulturministeriet samlar och fördjupar synpunkterna på läget inom idrottskulturen och utvecklingsbehoven i dialog med samtliga intressegrupper.  

Det går också bra att skicka fritt formulerade synpunkter till undervisnings- och kulturministeriet på e-postadressen [email protected]. Därtill utarbetar Jyväskylä universitet en omfattande forskningsöversikt som bakgrund till redogörelsen.  

Mer information:
- specialmedarbetare Toni Ahva, tfn 02953 30340
- överdirektör Esko Ranto, UKM, tfn 0295 3 30115, [email protected]
- direktör Tiina Kivisaari, UKM, tfn 0295 3 30178, [email protected]
- generalsekretarare Minna Paajanen, statens idrottsråd, tfn 0295 3 30239, [email protected]