Hoppa till innehåll

Kvalitetsstrategin för gymnasieutbildningen tryggar en jämlik och tillgänglig gymnasieutbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 9.50
Pressmeddelande

Genom programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning som genomförs 2021–2022 stärker man gymnasieutbildningens kvalitet och säkerställer man utbildningens tillgänglighet på olika håll i Finland. Som en del av programmet har man utarbetat en kvalitetsstrategi för gymnasieutbildningen som stärker de studerandes välbefinnande och jämlikhet. Strategin överlämnades torsdagen den 10 november till undervisningsminister Li Andersson.

Syftet med kvalitetsstrategin för gymnasieutbildningen är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning och personalen hos dem i arbetet med att utveckla och införa fungerande metoder för kvalitetsledning i syfte att säkerställa utbildningens kvalitet och förbättra verksamheten på lång sikt fram till 2030.

Kvalitetsstrategin för gymnasieutbildningen bygger på fyra kvalitetsfaktorer: 1) högklassigt lärande, 2) välbefinnande och delaktighet, 3) en verksamhetskultur stadd i utveckling samt 4) gymnasieutbildningens tillgänglighet.

Syftet med de åtgärder som föreslås i kvalitetsstrategin är att höja kompetensnivån och förbättra kvaliteten på kompetensen samt att minska regionala och individuella inlärningsskillnader.

– Med denna kvalitetsstrategi kan vi stärka de studerandes lärande och kunnande och hela gymnasiegemenskapens välbefinnande. Alla studerande har rätt att få en högklassig utbildning och att må bra i gymnasiet, säger undervisningsminister Li Andersson.

Gymnasieutbildningens tillgänglighet förstås i vid bemärkelse i kvalitetsstrategin. Gymnasieutbildningen ska även i fortsättningen vara geografiskt tillgänglig så att unga med olika bakgrund har lika möjligheter att utveckla sitt kunnande inom gymnasieutbildningen. I kvalitetsstrategin granskas också demografiska förändringsfaktorer och digitaliseringen av gymnasieutbildningen på ett heltäckande sätt.

Undervisnings- och kulturministeriet har berett kvalitetsstrategin för gymnasieutbildningen i ett omfattande samarbete med intressegrupper. Anordnarna av gymnasieutbildning ansvarar för verkställandet av kvalitetsstrategin och för sätten att genomföra den inom ramen för lagstiftningen och grunderna för läroplanen och i en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen stöder utvecklingsverksamheten genom att rikta statsunderstöd till anordnarna av gymnasieutbildning, styra utvecklingsarbetet och främja spridningen av god praxis och goda verksamhetsmodeller.

För genomförandet av programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning och för stödjandet av utbildningsanordnarna har sammanlagt 15 miljoner euro avsatts åren 2021–2022.

Mer information:

Aki Tornberg, undervisningsråd, tfn 02953 30316

Kvalitetsstrategin för gymnasieutbildningen