Hyppää sisältöön

Lukiokoulutuksen laatustrategia turvaamaan tasa-arvoinen ja saavutettava lukiokoulutus

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 9.50
Tiedote

Vuosina 2021–2022 toteutettavalla lukion laatu- ja saavutettavuusohjelmalla vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua sekä varmistetaan koulutuksen saavutettavuus eri puolilla Suomea. Osana ohjelmaa on valmisteltu opiskelijoiden hyvinvointia ja tasa-arvoa vahvistava lukiokoulutuksen laatustrategia. Se luovutettiin opetusministeri Li Anderssonille torstaina 10.11.

Lukiokoulutuksen laatustrategian tavoitteena on tukea lukiokoulutuksen järjestäjiä ja niiden henkilöstöä kehittämään ja ottamaan käyttöön toimivia laadunhallintamenettelyjä koulutuksen laadun varmistamiseksi ja toiminnan parantamiseksi pitkäjänteisesti kohti vuotta 2030.

Lukiokoulutuksen laatustrategia rakentuu neljälle laatutekijälle, jotka ovat 1) laadukas oppiminen, 2) hyvinvointi ja osallisuus, 3) kehittyvä toimintakulttuuri sekä 4) lukiokoulutuksen saavutettavuus.

Laatustrategiassa esitettävien toimenpiteiden tavoitteena on nostaa osaamistasoa ja osaamisen laatua sekä kaventaa alueellisia sekä yksilöiden välisiä oppimiseroja.

– Tämän laatustrategian myötä voimme vahvistaa opiskelijoiden oppimista ja osaamista sekä koko lukioyhteisön hyvinvointia. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada laadukasta koulutusta ja voida lukiossa hyvin, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Lukiokoulutuksen saavutettavuus ymmärretään laatustrategiassa laajasti. Lukiokoulutuksen tulee jatkossakin olla maantieteellisesti saavutettavaa niin, että eri taustaisilla nuorilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan lukiokoulutuksessa. Laatustrategiassa tarkastellaan myös väestömuutostekijöitä ja lukiokoulutuksen digitalisoitumista kattavasti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut lukiokoulutuksen laatustrategian laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Lukiokoulutuksen järjestäjä vastaa laatustrategian toimeenpanosta ja toteuttamisen tavoista lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden määrittämässä viitekehyksessä jatkuvasti alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus tukevat kehittämistoimintaa suuntaamalla valtionavustuksia lukiokoulutuksen järjestäjille, ohjaamalla kehittämistyötä sekä edistämällä hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämistä.

Lukion laatu- ja saavutettavuusohjelmaa toteutetaan ja koulutuksen järjestäjiä tuetaan yhteensä 15 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2022.

Lisätietoja:

opetusneuvos Aki Tornberg, puh. 02953 30316

Lukiokoulutuksen laatustrategia