Hoppa till innehåll

Allmänt verksamhetsstöd till kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare eller finsk-ugriskt samarbete med Ryssland

Avustus

Understödet kan beviljas för sådana aktörer inom konst- och kulturbranschen som främjar internationellt kultursamarbete och speciellt kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare eller utövar gränsöverskridande finsk-ugriskt kultursamarbete med Ryssland.

Ansökningstiden börjar 11.10.2021 och går ut 16.11.2021 kl. 16:15.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd. Understödet beviljas till förenings- och förbundsverksamhet, men inte till enskilda projekt. Enskilda projektansökningar till kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare kan ansökas av Suomi-samfundet rf och till finsk-ugriskt samarbete med Ryssland av M.A. Castrénin seura. Närmare information om dessa utlysningar finns på dessa organisationers webbplatser.

Ministeriet kan använda sammanlagt ca 740 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att understödsbesluten fattas i januari–februari 2022.

De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare / kulturråd Riitta Heinämaa, tfn. 0295 3 30090, [email protected]

Finsk-ugriskt kultursamarbete med Ryssland / kulturråd Maija Lummepuro, tfn. 0295 3 30198, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd