Hoppa till innehåll

Allmänt verksamhetsstöd till kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare eller finsk-ugriskt internationellt kultursamarbete

Avustus

Understödet kan beviljas för sådana aktörer inom konst- och kulturbranschen som främjar internationellt kultursamarbete och speciellt kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare eller utövar finsk-ugriskt internationellt kultursamarbete.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd. Understödet beviljas till förenings- och förbundsverksamhet, men inte till enskilda projekt. Enskilda projektansökningar till kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare kan ansökas av Suomi-samfundet rf och till finsk-ugriskt internationellt kultursamarbete av M.A. Castrénin seura. Närmare information om dessa utlysningar finns på dessa organisationers webbplatser.

Ansökningstiden börjar 3.11.2023 och går ut 14.12.2023 kl. 16:15.

Beloppet av anslaget som står tillgängligt för understöd fastställs senare. Avsikten är att understödsbesluten fattas i januari–februari 2024.

De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare / kulturråd Riitta Heinämaa, tfn. 02953 30090, [email protected]

Finsk-ugriskt internationellt kultursamarbete / kulturråd Maija Lummepuro, tfn. 02953 30198, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd