Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande elevenkät 2019:
Eleverna önskar sig mer tid med kompisar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2019 13.32
Pressmeddelande

Elever önskar sig mer tid med kompisar. De elever som har kompisar är också nöjda med sina liv. Såväl högstadie- som lågstadieelever föredrar att spendera sin fritid hemma. Eleverna vill med sina idéer påverka saker som berör deras egna liv, särskilt i fråga om skoldagen. Det finns ett stort intresse för hobbyverksamhet i skola: Flickorna är mest intresserade av bildkonst och ridning, pojkarna av parkour och fotboll. Ca 95 000 grundskoleelever från klasserna 1-10 svarade på enkäten. Minister Sampo Terho publicerade resultaten på onsdagen.

Undervisnings- och kulturministeriets elevenkät är i fråga om antalet deltagare  ett av de mest betydande verktygen i vårt land för att höra barn och unga. I enkäten som nu genomfördes för tredje gången frågades vad barn och unga vill ha mer av i sina liv och vilka saker de är intresserade av att kunna påverka med sina idéer.

- Barnens och de ungas röster hörs i resultaten. Eleverna är intresserade av saker som gäller dem och de har idéer att komma med. Resultaten visar att kompisarna har stor betydelse. De här sporrar oss till en tätare dialog med den unga generationen om hur man kunde få mer tid med sina kompisar. Ett sätt vore att öka hobbyverksamheten  samband med skoldagen, säger minister Sampo Terho.

Enligt enkäten är kompisarna viktiga i elevernas liv. De barn och unga som är nöjda med sina liv har också mer kompisar och de som inte är nöjda skulle vilja ha fler kompisar. Eleverna spenderar helst sin fritid hemma (74 %). En fjärdedel av eleverna önskar sig mer tid med sina föräldrar, av lågstadieeleverna till och med över en tredjedel. 40 % av såväl lågstadie- som högstadieeleverna önskar sig mer egen tid.

Eleverna tillfrågades vilka saker som gäller dem själva de skulle vilja ändra på. Nästan 60 procent av eleverna vill ändra och påverka saker. Allra mest vill barn och unga påverka sådant som gäller skoldagen: skolmaten (36%), rasterna (32%), lektionerna (26 %), användandet av smartapparater i skolan (24 %) och skolresan (22 %). Dessutom är eleverna intresserade av att påverka och komma med idéer som gäller natur- och naturskyddsfrågor (25 %) samt byggnads- och annan omgivning (19 %).

Det positiva budskapet från barn och unga är att de elever som inte är nöjda med sina liv är mer intresserade av att påverka och har mer idéer än de som är nöjda. 90 % är intresserade av att lära sig nya saker, oberoende av ålder. Dock var det endast under 30 procent av lågstadieeleverna och 20 % av högstadieeleverna som upplevde att det var riktigt intressant att lära sig nya saker.

Stort intresse för konst-, kultur- och motionshobbyer i samband med skoldagen

Elever är mycket intresserade av hobbyverksamhet i samband med skoldagen. Många kultur- och motionshobbyer intresserar. 45 procent var intresserade av att delta i fem olika konst- och kulturhobbyer och 60 procent av fem olika motionshobbyer. Majoriteten, 72 procent av barn och, väljer sin hobby på basis av det egna intresset.

De mest populära konst- och kulturhobbyerna bland flickorna är bildkonst, dans, fotografering och handarbete. Pojkarna är mest intresserade av parkour, film och animation, media- och videokonst samt serier. Bland motionshobbyerna var den överlägset mest populära bland flickorna ridning (42 %), därefter gymnastik (inklusive gympa och trampolin), dans och cheerleading. På första plats för pojkarnas del var fotboll (49 %), följd av innebandy, ishockey, parkour och som ny favorithobby även cykling. De mest populära grenarna bland högstadieelever var gym och fotboll, hos lågstadieeleverna fotboll och simning.

Frågorna i årets elevenkät hänför sig till grundarbetet för den nationella barnstrategin. Resultaten har en direkt koppling till undervisnings- och kulturministeriets understöd och åtgärder. Hundratals  hobbytimmar har introducerats i skolorna enligt elevernas egna önskningar. Resultaten påverkar också innehållet i högstadieelevernas hobbypass, som förverkligas i slutet av året.

Nu går det att ansöka om understöd

Resultaten av elevenkäten utnyttjas i samband med de statsunderstöd som delas ut för förverkligandet av hobbytimmar. Undervisnings- och kulturministeriet delar i maj ut understöd för att ordna hobbytimmar på eftermiddagarna i skolorna, på basis av elevernas önskemål. I år delar en halv miljon euro ut i understöd.

De skolspecifika svaren hittar du på undervisnings- och kulturministeriets webbplats  Barnkultur och grundläggande konstundervisning

Upplysningar: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30069