Hoppa till innehåll

31 miljoner euro reserveras för den grundläggande utbildningens och gymnasiernas byggnadsprojekt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2012 12.15
Pressmeddelande -

Undervisnings- och kulturministeriet har slagit fast finansieringsplanen för anläggningsprojekt inom den allmänbildande utbildningen för 2013-2016. Enligt planen beviljas understöd till 18 byggnads- och renoveringsprojekt inom den grundläggande utbildningen och gymnasierna.

Totalt 31 miljoner euro reserveras för den grundläggande utbildningens och gymnasiernas byggnadsprojekt för 2013-2016. I finansieringsplanen ingår en reservation för knappa kostnadsberäkningar och granskning av statsunderstöd.

Beslutet förutsätter att riksdagen godkänner en beviljanderätt på 12 miljoner euro i den budget som för tillfället är under behandling.

Finansieringsplanen baserar sig på förslaget till statsbudget 2013 och statsrådeta rambeslut som fattades våren 2012. Finansieringsplanen har gjorts upp på basis av närings-, trafik- och miljöcentralernas beredning och den prioritetsordning som gjorts upp av landskapsförbunden samt finansieringsplanen för 2012-2015. I beredningen har man tagit i beaktande den regionala jämlikheten på lång sikt.

Finansiernigsplanerna för anläggningsprojekt inom utbildning

Ytterligare information:
- byggnadsrådet Ritva Kivi, tfn 0295 3 30155