Hoppa till innehåll

Kommuner söks till ett pilotprojekt med Finlandsmodellen – närmare 10 miljoner euro delas ut för barns och ungas hobbyer

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2020 12.05 | Publicerad på svenska 28.10.2020 kl. 13.19
Pressmeddelande

Från början av nästa år medför Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fler hobbyer för barn och unga i anslutning till skoldagen. Pilotprojektet genomförs av undervisnings- och kulturministeriet, och för närvarande söker man kommuner som ska medverka i det. Ansökningstiden går ut den 2 december. För understöden har det reserverats 9,5 miljoner euro. Hobbyerna ska väljas utgående från elevernas önskemål i respektive skola. Kommunerna kan utreda barns och ungas önskemål med ministeriets skolelevsenkät eller höra barn och unga på något annat sätt. Skolelevsenkäten skickas till skolorna denna vecka.

Syftet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en avgiftsfri hobby som de tycker om i anknytning till skoldagen. Till pilotprojektet söks kommuner som är beredda att inleda verksamheten i början av 2021. Den andra ansökningsomgången ordnas nästa vår och gäller verksamhet som inleds på hösten.

Det centrala i Finlandsmodellen är att man frågar barn om deras önskemål när det gäller hobbyer. Kommunerna genomför modellen på sitt eget sätt utifrån önskemålen. Verksamheten sker i skolor och i närheten av dem. Hobbyer kan ordnas av idrottsföreningar, konst- och kulturaktörer, ungdomsorganisationer, kommunala aktörer samt andra sammanslutningar som ordnar fritidsaktiviteter för barn och unga.

– Fritidsaktiviteter har många positiva effekter på barns och ungas välbefinnande, och effekterna sträcker sig långt in i det vuxna livet. Intressanta hobbyer ger glädje och genom dem får barn uppleva att de lyckas och de får nya vänner. Med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet strävar vi efter att alla barn och unga ska kunna ha en hobby, oberoende av familjebakgrunden och bostadsorten, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Undervisnings- och kulturministeriets skolelevsenkät genomförs nu för fjärde gången och i år kan barn och unga välja mellan ett rekordantal aktiviteter, 62 stycken. De riksomfattande resultaten av skolelevsenkäten publiceras den 17 december.

I Finlandsmodellen ingår också en riksomfattande hobbyvecka i skolorna. I år ordnas veckan den 2–6 november, då eleverna får pröva hobbyer och bekanta sig med i synnerhet många olika digitala aktiviteter och hobbyer som kan utövas på distans.

Den nya webbplatsen för hobbyveckan har öppnats på adressen harrastusviikko.fi. På webbplatsen finns samlat information om olika hobbymöjligheter och material till stöd för kommunikationen om veckan. Med idéerna på webbplatsen kan hobbyförsök ordnas i skolorna under hela läsåret.

Specialunderstod till kommuner for genomförande av Finlandsmodellen for hobbyverksamhet

Information om Finlandsmodellen

Hobbyveckan: Harrastusviikko.fi (på finska)

Mer information

Direktör Tiina Kivisaari, tfn 0295 330 178
Direktör Henni Axelin, tfn 0295 330 205
Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 0295 330 069