Hoppa till innehåll

Kartapplikation för utbildning på andra stadiet för utbildningsanordnare och andra som är intresserade av utbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.8.2023 11.28
Nyhet

I utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen har det publicerats en kartapplikation som illustrerar gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. I den nya applikationen finns det uppgifter om utbildningsanordnare och verksamhetsställen till exempel enligt antalet studerande, deras ålder och modersmål eller enligt olika branscher inom yrkesutbildningen.

Till skillnad från de flesta andra rapporter i statistiktjänsten Vipunen gör kartapplikationen det möjligt att jämföra antalet studerande och anordnarstrukturen mellan yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

- Kartapplikationen är avsedd för alla som är intresserade av gymnasieutbildning och yrkesutbildning och vi hoppas att den får en bred användarbas, säger Johannes Peltola, sakkunnig med ansvar för planeringen av applikationen.

Vipunens kartapplikation baserar sig på uppgifter i Utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski.

Applikationen visar på en karta den yrkesutbildning, gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning som ordnats av anordnare av yrkesutbildning och gymnasieutbildning på anordnar-, läroanstalts- och verksamhetsställesnivå under respektive statistikår. Information om var organisationerna är verksamma hämtas till kartan från Studieinfos Organisationstjänst.

Utbildningsanordnarna kan använda kartapplikationen bland annat för att planera sin egen verksamhet. Utöver kartan presenterar applikationen hur antalet organisationer och det totala antalet studerande har utvecklats samt hur antalet studerande har fördelats inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

Kartan över studerande, verksamhetsställen, läroanstalter och anordnare har publicerats på de sidor som innehåller studeranderapporter om både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

Mer information: Johannes Peltola, sakkunnig, tfn 0295 330 292

Allmänbildande utbildning Utbildning Yrkesutbildning