Hoppa till innehåll

Idrottslagen ändras

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 13.46
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att idrottslagen ändras. Enligt förslaget ska bestämmelserna som gäller lagens syften och definitioner, statens idrottsråd, ändringssökande och statsbidragsmyndigheter ändras.

Genom propositionen preciseras och förtydligas begreppen i lagen och vissa aktörers uppgifter så att de motsvarar nuläget. Därtill blir främjande av hållbar utveckling inom idrotten och elitidrotten ett aktivt mål.

I propositionen föreslås i synnerhet en precisering av definitionen av elitidrott så att de centrala målen för elitidrott genom vilka elitidrotten ska främjas framgår där. De handlar om att utveckla träning och tränarutbildning, dubbelkarriärvägar, samordningen av elitidrott, forskningen och innovationsverksamheten kring elitidrott samt finansieringen av elitidrott och att stödja anordnandet av internationella idrottsevenemang.

Därtill föreslås det att Finlands Akademi läggs till som statsbidragsmyndighet i fråga om beviljande av idrottsvetenskapliga understöd.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information: Juha-Pekka Suomi, kulturråd, tfn 0295 330 354

På andra webbplatser

Statsrådets beslut